- Advertisement -sidebar ad

މީހުން

ޚަބަރު

އައްޑޫގެ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވޭނެ: ރައީސް

އައްޑޫސިޓީގައި ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް ނިންމާ އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތަން ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ...

ނަޝީދު ދުއްވި ކާރާއި އެކްސިޑެންވި މީހާގެ ބޭސްފަރުވާގެ ހުރިހާ ޚަރަދަކާ ނަޝީދު ހަވާލް ވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ދުއްވެވި ކާރެއްގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި އިއްޔެ ހިނގި  އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ބޭސް ފަރުވާގެ ހުރިހާ ހަރަދަކާ ނަޝީދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު...

”އަޅުގަނޑު ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީ ބައިބައިވެދާނެ“ – ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްއިން ފެޔަށް ޖެހިވަޑައިގެންފިނަމަ އެޕާޓީ ބައިބައިވެދާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެން، އެގައުމުގެ ސިޔާސީ...

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އެމްޑީޕީ އިން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްްސާ އެމްޑީޕީއިން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފިއެވެ. އެޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހުރިގޮތުން މިފަހަރުވެސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވަޑައި...

ސަންދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުން ވަޒީފާ ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ހުޅުވާލި  ފުރުސަތުގައި  (އެމްޕީއެލް) ގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ސަންދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުގެ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުން  ވަޒީފާ ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތުގެ...

ސިޔާސީ

”އަޅުގަނޑު ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީ ބައިބައިވެދާނެ“ – ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްއިން ފެޔަށް ޖެހިވަޑައިގެންފިނަމަ އެޕާޓީ ބައިބައިވެދާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެން، އެގައުމުގެ ސިޔާސީ...

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އެމްޑީޕީ އިން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްްސާ އެމްޑީޕީއިން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފިއެވެ. އެޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހުރިގޮތުން މިފަހަރުވެސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވަޑައި...

ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

“ރައީސް” އިސްތިހާރު ކުރުމުގައި ނޫޅެވޭތީ މާހިރާ ދެރަވެފައި

ޕާކިސްތާނުގެ ފަންނާނުން އިންޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި އިންޑިއާގެ ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ހެދުމުން ޕާކިސްތާނުގެ މާހިރާ ޚާން އަށް ވަނީ އޭނާގެ ފިލްމު "ރައީސް" އާއި ދުރަށް ދާން ޖެހިފައެވެ. މާހިރާ...
- Advertisement -sidebar ad

ތުންތުންމަތިން

ކުޅިވަރު

ބާސެލޯނާ އަދި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން ނުފެނިދާނެ ބައެއް މުހިންމު މޫނުތައް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މި ރޭ ބާސެލޯނާ އަދި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ އެންމެ މުހިންމު ޑިފެންޑަރ އަދި ދުނިޔޭގެވެސް އެންމެ މޮޅެތި ޑިފެންޑަރުންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ހިމެނާލެވޭ ތިއާގޯ ސިލްވާ...
- Advertisement -custom ad 1

ރިޕޯޓް

ކޮލަމް

ބޮޑުމަންޒަރު