އައްޑޫ މީހުން ސިޔާސީ ގޮތުން ބަސްބުނުމުން ބުލީކުރުން- ރޭވިގެން ހިންގާ ޢާންމު ކަމެއް- ޝަރީފް

  މާލޭގެ އިއްޒަތްތެރިން، އައްޑޫ މީހުންނަށް ބުލީކުރުން ޢާންމުކަމަކަށްވެއްޖެކަމަށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

  އައްޑޫ ސިޓިގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި އެވެ. އައްޑޫގައި ދެ ވަނަ ފަހަރު ކޯވިޑް ފެތުރެން ...

  ފުވައްމުލަކުގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ކުރެވޭގޮތް ހަދައިިފި

  ފުވައްމަލު ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ. ވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑަށް ...

  އިޝްތިހާރު
  Advertisement
  އިޝްތިހާރު
  އިޝްތިހާރު

  ވީއޯއެމް ފޮޓޯ

  Latest News

  އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުން ހިނގާ ޕާޓީއެއްކަމަށް ހީކޮށް: ރޮޒޭނާ

  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޕާޓީ އަދި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ވަންނާނެ ޕާޓީއެއް ނެތިގެން ...

  އައްޑޫ މީހުން ސިޔާސީ ގޮތުން ބަސްބުނުމުން ބުލީކުރުން- ރޭވިގެން ހިންގާ ޢާންމު ކަމެއް- ޝަރީފް

  މާލޭގެ އިއްޒަތްތެރިން، އައްޑޫ މީހުންނަށް ބުލީކުރުން ޢާންމުކަމަކަށްވެއްޖެކަމަށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

  އައްޑޫ ސިޓިގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި އެވެ. އައްޑޫގައި ދެ ވަނަ ފަހަރު ކޯވިޑް ފެތުރެން ...

  ފުވައްމުލަކުގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ކުރެވޭގޮތް ހަދައިިފި

  ފުވައްމަލު ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ. ވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑަށް ...

  ”އަޅުގަނޑު މަރާލަން ދިން ހަމަލާގެ ތަޙްޤީޤު ފުލުހުން ރަނގަޅަށް ގެންދިޔަ ކަމަކަށް ނުދެކެން“

  ހުސްވި މެއިމަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޮމެއް ގޮއްވައިލައިގެން، އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގެ މުހިންމު ...

  ޕާޓީގެ އަސާސްތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުން ގޮފިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

  ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް އެޕާޓީގެ ޒުވާނުން ގޮފީހެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ...

  ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮންނާނީ ސަރުކާރަށް، ބޭރު ސިފައިންނެއް ނުތިބޭނެ: ރައީސް

  ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ލޯނު ނަގަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަމަށާއި އެތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން ވެސް އޮންނާނީ ...

  ނައިބު ރައީސާއި ފެނަކަ އެމްޑީ ފުވައްމުލައްސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

  ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމުއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު މުހައްމަދު ސައީދު ފުވައްމުލައްސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ...

  ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން މުހިއްމު: ރައީސް

  ހދ. ހަނިމާދޫގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެރަށުގެ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ...

  ޗެލްސީ ދޫކޮށް ޖިރޫޑް އޭސީ މިލާނަށް

  ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑް އޭސީ މިލާނަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޖިރޫޑް އޭސީ މިލާންއަށް ...