ބީބީސީން ހޮވާ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ އެވޯޑް ޕޯޗްގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބިއްޖެ

ބީބީސީން ހޮވާ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ އެވޯޑް ޕޯޗްގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބިއްޖެވެ. ބީބީސީ ދޭ މިއެވޯޑް ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބިފައިވަނީ މިމަގާމަށް ވާދަ ކުރި މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އާއި ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ ފްލޮއިޑް މޭވެދާ އާއި މޮޓޯ ރޭސިންގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ މާކް މާކޭޒް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހުގައެވެ. ބީބީސީން ހޮވާ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ