" ހަޔާތުގެ ދަތުރު. އެދަތުރުގެ ނިމުން " މިމައުޟޫއަށް އައްޝެއިޚް އަބްދުﷲ ހާނީ ދީނީ ދަރުސް ދެއްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ލީގުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރަމަޟާން ޔޫތް ކޭމްޕްގެތެރެއިން ބޭއްވި ހަތަރު ވަނަ ދަރުސް މީދޫ އައްޝެއިޚް އަބްދުﷲ ހާނީ ދީނީ ނަސޭހަތް ދެއްވައިފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ މާލަމުގައި މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގައި ހާނީ ދީނީ ނަޞޭހަތް ދެއްވީ “ހަޔާތުގެ ދަތުރު. އެދަތުރުގެ ނިމުން” މި މައުޟޫއަށެވެ. ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ހާނީ ވިދާޅުވީ ހަޔާތުގެ ކަންކަމަކީ އިއްތިފާޤެއްކަމަށް ބުނާބައަކު ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ