މިނިވަން ކަޕް 2015- ފައިނަލަށް މަންތަރަ އަދި ޑީކޭ

“އައިލެންޑް އެކްސްޕްރެސް މިނިވަން ކަޕް 2015″ ގެ ފައިނަލަށް ޑީކޭ އާއި މަންތަރަ ހޮވިއްޖެވެ. ޑީކޭ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ ރޭ ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިޔައަހަރު ހޯދާފައިވާ މުލިމަތިޓީމް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ދެރަކޮށްފައެވެ. މިމެޗްގައި ޑީކޭއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ އަލީ ޝިފާއު އެވެ. މަންތަރަ ފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ ރޭކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލްގެ ...

Advertise Over here


ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނެކިރުން

Advertise Over here
Advertise Over here
Advertise Over here
Advertise Over here

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ