ހިތަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކުރީގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

  މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕާމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަޙްމަދު ޙަމީދެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ.

  މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލްގެ ދަށުންނެވެ.
  ޖުމުލަ 52،433،444.84 (ފަންސާސް ދެ މިލިޔަން ހަތަރު ލައްލަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަރު ލާރި) ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫގެ މަސައްކަތް 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމައި ޙަވާލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

  މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 800 މީޓަރ ސޭންޑް ބްރޭކްވޯޓަރ އާއި 284 މީޓަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 57 މޫރިން ރިންގްސާއި 14 ބަނދަރު ބައްތިއާއި 1،420 ސްކެއަރ މިޓަރުގެ ޕޭވްމަންޓެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. ޕޭވްމަންޓްގައި ޑްރެއިން ޤާއިމް ކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި 2 ނެރުބައްތިއާއި މެދުދިޔައިގައި 3.5 މީޓަރު ހުންނަވަރަށް ބަނދަރުގެ ފަޅު ފުންކުރުމާއި 4.0 މީޓަރު ހުންނަވަރަށް ނެރު ފުންކުރަން ޖެހެއެވެ. ހިތަދޫގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބަނދަރަކީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ބަނދަރެކެވެ

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމްނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...

  ރަޝިއާގެ ސްޕުޓްނިކް-ވީ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރަން ހުއްދަ ދީފި

  ރަޝިއާގެ ސްޕުޓްނިކް-ވީ ވެކްސިންރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ދިފި ...

  އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫން އިތުރު 20 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު ކާފިއު ހިންގުމަށްފަހު  މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން  އިއްޔެ  20 މީހަކު ...

  ކޯވިޑް-19: އިތުރު 15 މީހަކު ރަނގަޅުވެ ރަގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 144 އަށް

  ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން  ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 15 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅުވެއްޖެވެ.  މިއާއެކު ރާއްޖެއިން  މި ...

  ވަކިވަކި ސިފައިން ޢަމަލުކުރި ގޮތް ފޮރުވަން، ސިފައިންގެ ވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ: ނަޝީދު

  އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާދިން ވަގުތު ކައިރީގައި ތިއްބެވި ސެކިއުރިޓީ ސިފައިންނަށް ބަސް ނުބުނެވެގޮތަސް ކަންކަން ނިންމުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއްކަމަށް ...

  ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހައިރިސްކް މީހުންނާ ގިނަ ކުޑަކުދިން، ވިސްނާކަށް ނުވޭތަ؟

  އިއްޔެ ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ 7 ކުއްޖަކާއި 50 އަހަރުން މަތީގައި 21 ...