ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކުއެޅުން މިހާރުވެސް މަޖުބޫރު: އެޗްޕީއޭ

  advertisement

  ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށް އެންގި އެންގުން އެ ގޮތުގައި ދެމި އޮތްކަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހަނދާން ކޮށްދީފި އެވެ.

  އެޗްޕީއޭއިން މިގޮތަށް އަންގާފައިމިވަނީ މިހާރަކަށްއައިސް މާލޭގައި އަދި ރަށްރަށުގައިވެސް މީހުން މާސްކު ނާޅާ ބޭރުގައި އުޅޭ އަދަދު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މާސްކުއަޅަން ހަނދާންކޮށްދިނުމަށެވެ.

  މާސްކުއެޅުން އެޗްޕީއޭއިން މަޖުބޫރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މާސްކުނާޅާ އުޅޭ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވާ ނަސޭހަތް ދީފައިވަނީ މާސްކުއަޅަން ފުރަތަމަ މަޖުބޫރިކުރިތާ ކުރީކޮޅުއެވެ. މިހާރު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ.

  ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކުރީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާސްކުގެ ފައިދާ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރާނީ މާސްކު އަޅާ އިރު ރަނގަޅަށް އަނގަޔާއި ނޭފަތް ނިވާވާ ގޮތަށް އެޅުމުން ކަމަށެވެ.

  މިހާރު ރާއްޖެއިން މިބައްޔަށް ޖުމްލަ 29،370 މީހުން ފައްސި ވެފައިވެއެވެ.

  ރާއްޖެއިން މިހާރު ކޮވިޑް ބަލިން ފަސޭހަ ވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 24،703 މީހުންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން 73 މީހުން ނިޔާވެެފައިވެއެވެ.

  ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ 134 މީހުންނެވެ.

  ނިމިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަން ނަގައިފައިވަނީ 2،556 ސާމްޕަލެވެ.

  އޭގެތެރެއިން 318 މީހަކު ޕޮޒިޓްވެފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެއިން 142 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތަކުން 130 މީހުންނާއި، ހިންގަމުން އަންނަ ރިސޯޓުތަކުން 33 މީހުންނާއި އަދި އިންޑްސްޓްރިއަލް އައިލެންޑްސްއިން 4 މީހުންނެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޘާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

  މިދިޔަ އަހަރު ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ...

  ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ އެޗްޕީއޭ އިން ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މީދޫ މީހަކު ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 22 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ފޭދޫ އެއިމްސް ކްލިނިކުން އަންނަ ހަފްތާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ: އަލީ އިހުސާން

  އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއާއިން އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ ...

  މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނަން- ރިޔާޒު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ނަގާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ...

  ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއެކު ހދ ގެ އިސް މެނިޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

  ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއި އެކު ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު މައުސޫމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. މައުސޫމާ ...