ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފި

  ސ. ހުޅުމީދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި ފަޔާ ސްޓޭޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

  ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިފަޔާރ ސްޓޭޝަން ހުޅުއްވައިދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއެވެ.

  ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަނަކީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ކުރެވި އިއްލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޖުމްލަ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމަން ހަވާލުކުރެވުނު މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ގޮސްފައެވެ.

  ހުޅުމީދޫގައި ފަޔާ ސްޓޭޝަނެއްގެ ހިދްމަތަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދި އެދިތިބި ހިދްމަތެކެވެ. ހުޅުމީދޫގައި މިހާތަނަށް ނުރައްކާތެރި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ނުވިނަމަވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހުޅުމީދޫ ޗަސް ބިމުގައި އަލިފާން ރޯވެ ރައްޔިތުންގެ ރުއް ގަހަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ

  މަސްދަރު : އައްޑޫ ލައިވް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  “ޤައުމާ މަގެ ދީނާ ނުކުޅެއްޗޭ” ޝިއާރުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

  01 ފެބްރުއަރީ 2018ގައި ޤައުމަށް ދިމާވި ކަންކަން ހަމަޔަކަށް އެޅުމަށްފަހު އެކަން ކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ދިވެހިންގެ ...

  50 މީހަކު ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް މާލެން އައްޑުއަށް ފޮނުވަނީ

  ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް މާލެން އައްޑުއަށް 50 މީހަކު ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ ސެންޓަރ ...

  ކޮވިޑް-19: އިތުރު 145 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރޭ އިރުއޮއްސި 6:00އިން މިރޭގެ 6:00 އާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން 145 މީހަކު ވަނީ ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.  މީގެ ...

  މާދަމާއިން ފެށިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

  ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް، މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ...

  ބައެއް ވޯޓުފޮށިތައް އިލެކްޝަންސް އިން މިއަދު އަލުން ގުނަނީ

  މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް ވޯޓު ...

  އޭޑީޕީގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީ އިގްތިސާދީ ވަރުގަދަ ހަބަކަށް

  އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭޑީޕީ)ގެ ދަށުން އައްޑޫ ރެކްލެމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު ފެށުމަށް ނިންމާ، މަޝްރޫއުގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ...