ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންނަށް ޝުކުރީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

  advertisement

  ޝުކުރީގެ ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައި ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުންނަށް ޝުކުރީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

  ޝުކުރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝުކުރީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމާއި ހަވާލްވުމަށްފަހު ވެފައިވާ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވައުދަކީ   ދައުރުފުރިހަމަވަންދެން މަގާމުގައި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ ވައުދުކަމުގައެވެ. އަދި އަނެއްވައުދަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދެއްކަމަށާ އެވައުދަކީ ދައުރުފުރިހަމަވަންދެން ޕާޓީ ބަދަލުނުކޮށް ހުންނާނެކަމުގެ ވައުދުކަމަށެވެ.

  ” ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަހުމަތްފުޅުން ދައުރު މިއަދު ނިމިގެންދިޔައިރު މިބުނި ވައުދުތައް ވާނީ ފުރިހަމަކޮށްފައި ، އަދި މަގޭ ކައުންސިލަރުކަމުގެ ދައުރުގައި ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ”

  ޝުކުރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝުކުރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  ޝުކުރީގެ ކައުންސިލަރުކަމުގެ ދައުރުގައި ފާހަގަ ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މެމްބަރުން ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން  ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމުގައި  ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ކައުންސިލްގެތެރޭގައި  ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވޭތޯ ވަރަށްބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވިބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސައިކަލު ކަހާލައިގެން ވެއްޓި މީދޫ ކައުންސިލަރާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީގެ ދެ ކައުންސިލަރަކު ދުއްވި ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި އެ ދެ ކައުންސިލަރުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ މި ...

  އައު އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މާލޭގައި ހަވާ ނާރުވާނެ – އެކަމަކު 40 އަށްވުރެ ގިނަ ރިސޯޓުގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ހަވާ އަރުވާނެ – އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

  އައު އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީގައި ހަވާ އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، ...

  އަންނަ މަހު ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓުތައް ހުޅުވާލަނީ!

  ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާތާ ދުވަސްތަކަަކަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭން ...

  ިދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ...

  މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 01 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

  އައްޑޫގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގައުމަށް ދާން ބޭނުންނަމަ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަންގައިފި

  އައްޑޫސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ގައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ...