ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  advertisement

  ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

  ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

  ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފައިވާ 25 ރަށުގެ ތެރެއިން ހުވަދު އަތޮޅުގެ 4ރަށް ފިޔަވައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ރަށްތަކަކީ:

  • ހދ. ފިނޭ ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ، ހދ. ކުމުންދޫ ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
  • ށ. ފުނަދޫ ، ށ. މިލަންދޫ
  • ބ. ކެންދޫ، ބ. ގޮއިދޫ
  • ޅ. ހިންނަވަރު
  • ކ. ތުލުސްދޫ
  • ވ. ކެޔޮދޫ، ވ. ފެލިދޫ، ވ. ފުލިދޫ
  • މ. ދިއްގަރު
  • ފ. މަގޫދޫ، ފ. ނިލަންދޫ
  • ތ. މަޑިފުށި، ތ. ހިރިލަންދޫ
  • ލ. ފޮނަދޫ
  • ޏ. ފުވައްމުލައް
  • ސ. ފޭދޫ

  އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް މިއަދު އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ، މިއީ ރާއްޖޭގައި ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ.

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓެއް ގާއިމްކުރީ ކ.ހުރާގައެވެ. އެތަން ހުޅުވާފައިވަނީ 2020ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުގައެވެ. އެ ވޮލީކޯޓު ހުޅުވުމަށްފަހު ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިތުރު ރަށްރަށުގައިވެސް މިފަދަ ކޯޓުތަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ހިންގޭނީ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން

  އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ފުރިހަމައަށް ހިންގޭނީ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމަށް މިފްކޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ...

  ރާއްޖެއިސްލާމްވިދުވަސް

  މިއަދަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ކަމުގައި މިފަހުން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށް ހަދަމުން އަންނަނީ ރަބީއުލްއާޚިރާ ...

  ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑާއެކު ފްރާންސް އަތުން ޖަރުމަން ބަލިވެއްޖެ

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020 ގެ  މަރުގެ ގުރޫޕްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ގުރޫޕް އެފްގައި ޖަރުމަން އާއި ...

  އައްޑޫއާއި ހުވަދު އަތޮޅާ ދެމެދު ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

  ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ހުވަދު އަތޮޅާ ދެމެދު ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑާއި އައްޑޫ ...

  އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ ރަށްޔިތުންނަށް ރޮޒެއިނާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

  2014 ވަނަ އަހަރު އޮޕޮޒިޝަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތައް މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައިގެން އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ރޮޒެއިނާއަށް އިތުބާރުކޮށް މީދޫ ...

  ށ. މިލަންދޫން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. އޮންލައިން ނޫސް “ވަގުތު” ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ   ގޮތުގައި ...