ރައީސް ނަޝީދު ހާލުކޮޅު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން، އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ގެންދަނީ

  advertisement

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާ އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޭބޭފުޅު ޑރ.އިބްރާހީމް ނާޝިދު (ޑރ.ނާޝް) ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް އޭޑީކޭއިން ޑޮކްޓަރުން ދެއްވާ ފަރުވާއާމެދު އާއިލާއިން އަދި ރައީސް ނަޝީދުވެސް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަވާލާދެއްވާ ޑރ. ނާޝިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިވަގުތުނެތްކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

  ޑރ. ނާޝިދު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ރައީސް ނަޝީދު އެމަޖެންސީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ގެންދެވުމަށް ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް މިއަދު ނިންމަވާނެކަމަށެވެ.

  ” މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅު، ވާހަކަވެސް ދައްކަވާ، ކޮޅަށް ތެދުވެ އިށީނދެވެސް ހައްދަވާ ، ދިޔާ އެއްޗެހިވެސް މިހާރު ބޮއި. ވަރަށް ބޮޑަށް އިމްޕްރޫވް، އެހެންވެ އެމެޖެންސީކޮށް ބޭރަށް ގެންދާކަށް ނޫޅެން، އެކަމުވެސް މިއަދު އަދި ފައިނަލް ކުރެވޭނެ ދާނެ ތާރީޚެއް ޑޮކްޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކާފަ.” ޑރ. ނާޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިމަހުގެ 6 ވަނަދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލާ ދިން ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ބޮން ހަދާފައިވަނީ އެގާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރޭޒާފުކާއި އެހެނިހެން ގެއްލުންދޭ ތަކެތި ހިމަނައިގެންކަމުން މި ބޮން ގޮއްވާލުމާއި އެކު މިތަކެތިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައެވެ. މިތަކެތި ނެގުމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުންވަނީ 16 ގަޑިރުވަންދެން ސީރިއަސް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވިދާޅުވީ، ގޮއްވާލި ބޮމުން ބުރައިގެންދިޔަ ތޫނު ދަގަނޑު އެތިކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެތިކޮޅެއް، އެމަނިކުފާނުގެ ސީދާ ހިތަށް ނުވަދެ ހުރީ އެންމެ ސެންޓިމީޓަރެއްގެ ދުރުމިންކަމަށެވެ. މި އެތިކޮޅު ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިތަށް ނުވަދެ ސަލާމަތްވީ އެމަނިކުފާނުގެ މޭކަށިގަނޑުގައި ޖެހި ކަށިގަނޑު ފުނޑުފުނޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އެތިކޮޅު އެތެރެއަށް ދިޔުން މަތަވެގެންކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  ރައީސް ނަޝީދަށްް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް 3 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މި އެންމެންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓުން 15 ދުވަސް ވަނީ ޖަހާދީފައެވެ. ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭ ގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރާލާ މި ބޮން ގޮއްވާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވި މީހާއާއި ބޮން ހަރުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލްގެ ވެރިފަރާތްވެސް ހިމެނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް-19: ތުލުސްދޫން އިތުރު ދެމީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

  ކ. ތުލުސްދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އިއްޔެ ...

  އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް މަދަހަ މުބާރާތް 1440 : 7 އަހަރުން ދަށުގެ 1 ވަނަ ޝަމްސުއްދީންސްކޫލްގެ މަރިޔަމް މާހީއަށް

  އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް މަދަހަ މުބާރާތުގެ 7 އަހަރުން ދަށުގެ  އެއްވަނަ  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ މަރިޔަމް މާހީ މުހައްދު ...

  ރާއްޖޭގައި 8700 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަގީރުން އެބަތިބި

  މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލިސްޓު އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އަށްހާސް ހަތްސަތޭކައަށްވުރެ ...

  ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާއަށްފަހު ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި

  ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީގެ ކަށުނަމާދަށްފަހު އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި އެވެ. ޑރ. ...

  އައްޑޫސިޓީއަށް އަދިވެސް މޫސުން ގޯސް، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހަމައަށް  މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިޓް އެލާޓް ...

  އެޖެންޑާ 19: އައްޑޫ ތަސައްވަރު ލޯންޗުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އައްޑުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން އެޖެންޑާ 19 “އައްޑޫ ތަސައްވަރު” ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ލޯންޗުކޮށްދެއްވާނެކަމަަށް އެމްޑީޕީން ...