ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދުނުކުރާ ބަޔަކު ހޮވުމުން އެމްޑީޕީ އިތުރަށް ބަލިކަށިވާނެ – ވަސީމު

  އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ މަގާމްތަކަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނުކުރާ އެއްވެސް ބަޔަކު ހޮވުމަކީ އެމްޑީޕީ އިތުރަށް ބަލިކަށި ވާނެކަމެއްކަމަށް މީދޫގެ ދާއިރާގައި އެމްޑީޕީގެ ކަންތައްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އަބްދުﷲ ވަސީމު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  ރައީސް ނަޝީދު ފޮޓޯއަކާއެކު ފޭސްބުކު ޕޭޖްގައި ލިއުއްވާފައި ލިއުއްވުމެއްގައި ވަސީމު ހާމަކޮށްފައިވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނުކުރާ އެއްވެސް ބަޔަކު ގައުމީ މަޖިލިހަށް ހޮވުމުގެ ކުރީން އެކަމާމެދު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވިސްނާ ފިކުރުކުރެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

  މީގެ އިތުރަށް ވަސީމު ފޭސް ބުކްގައި ޝެއާކޮށްފައިވާ އެހެން ލިއުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމްތަކަކީ އޮތް އެއްޗެއްކަން ދިވެހީންނަށް އަންގައިދިނީ ރައީސް ނަޝީދު ( އަންނި ) ކަމަށާ އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރަށްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަން ރައީސް ނަޝީދަށް އެގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

  އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ ވަސީމު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރުދަނީ ކެމްޕެއިންކުރަމުންނެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ނަގިލި ނަގަން ފޭބި މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  މަސްދޯންޏަކުން މިއަދު ހެނދުނު ނަގިލިނަގަން ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ. ...

  އަލްމާ ބޯޓު ފަރަށް އަރައިފ

  މާލެއިން ފުރައިގެން ސ.މީދޫ އަށް ދަތުރުކުރި “އަލްމާ” ބޯޓު ސ.މީދޫ ނެރުބައްތީގެ އިރު ދެކުނު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ...

  މީދޫ – ހިތަދޫ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެނީ

  މީދޫ 20 އަހަރުން ދަށުގެ  ޓީމަކާއި  ހިތަދޫ  20 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަކާއި  ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ...

  އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލާގައި ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލުމަކީ އިންސާފުކަމަށް ނުވިސްނޭ: ރައީސް ނަޝީދު

  މިހާތަނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލާގައި ހަމައެކަނި ކުރީގެ ރައީސް ...

  ރިޟްވާން ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން – ހުސެއިން ވަހީދު

  ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ...

  ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އުޅުމަކީ ހުރިހާ ދިވެހީންނަށްވެސް ލިބިފައިވާ ހައްގެއް- އިސްމާއީލް އާސިފް

  Advertisementއެންމެންނަށްވެސް އިންސާފްވެރި ޝަރީއަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލާނޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް ( އެމްޓީޑީ ) އިން ބުނެފިއެވެ. ...