ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ގައްދޫ ޒާހިރު ނިޔާވެއްޖެ

  advertisement

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ގައްދޫ ޒާހިރު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގައްދޫ ޒާހިރު ނިޔާވެފައިވަނީ، ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރެވި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މިއަދު ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނިކޮށް ދާދި ދެންމެއަކުވެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޒާހިރު އާދަމް މިއަދު ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ އާއިލާގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

  ޒާހިރު އާދަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 17 ވަނަ ދައުރުގައެވެ.

  ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނެވި ޒާހިރު އާދަމް ވަނީ، ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން، އެމްޑިޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ މަޝްހުރު ވިޔަފާރި ވެރިއެއްވެސް މެއެވެ.

  ފަހަކަށް އައިސް އޭނާވަނީ ކުރިމަތިވި އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާފައެވެ. ސިންގަޕޫރުގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ހުންނެވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވިތާ އަދި މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެގެން ގޮސްފައި ނުވާކަމަށް މައުލުމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

  ޒާހިރު އާދަމްއަކީ، އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ވަކީން ޚާއްސަކޮށް، އޭނާއަކީ ގައްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދީލަތި އެހީތަކެއް ދިގު ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ވެދެއްވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19: ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުގައި ޝީޝާ ބުއިން މަނާކޮށްފި

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކެފޭތަކާއި، ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ޝީޝާ ބުއިމާއި ޝީޝާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ...

  ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރު ބަންދުކޮށް، ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ %20 އަށް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިގެ %20 ކުޑަކުރުމަށް ނިންމަވާ މިމަހުގެ 19އިން 26 އަށް ސަރުކާރުގެ ...

  ގެއްލުނު ދެކުދިން އަދިވެސް ނުފެނޭ- ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ނައިޓް ވިޝަން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ދިމާލު ފުއްޓަރު ސަރަހައްދަށމޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ...

  ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާ މިއަދު ލަންކާގައި ބާއްވަނީ

  ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ...

  އުރީދޫން މިފަހަރު ޑިޖިޓަލް މިއުޒިކް ޝޯއެއް!

  ފިތުރު ޢީދަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި އާއިލާއާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް، ޢީދު ސާލާން ބަދަލު ކޮށް، އެންމެން ...

  ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 1 އޮކްޓޯބަރ 2019 ...