ކޮވިޑް 19 – ހުޅުދޫން އަލަށް 5 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  advertisement

  ހުޅުދޫން އަލަށް 3 މީހުންނާއި ދެކުޑަކުދީން  ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

  ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ހުޅުދޫން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ފަސްމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ހުޅުދުން ނެގުނު ސަވައިލެންސް ސާމްޕަލްގެތެރެއިންކަމަށެވެ. އަނެއް 4 މީހުން ނަކީ ކުރީން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްވެގެން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންކަމަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

  ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ތިގެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޯކޮށާ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަގްލާދޭޝްމީހަކާ ރެސްޓޯރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަގްލާދޭޝް މީހަކު ހިމެނޭކަމަށް މައުލުމާތު ލިބިފައިވެއެވެ

  ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބެގެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގައި ކަރަންޓީންވެގެން ތިބިބަޔަކަށްވާތީ އެމީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށްވެސް ސިއްހީމަރުކަޒުންވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ގަދަ ދިހައެއްގެ 10 ވަނާގައި ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

  މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދައިގެން ގަދަ ދިހައެއްގެ 10 ވަނާގައި ސ. އަތޮޅު ...

  މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

  ލޯކަލް ކައުންސިލް  އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް ޝޫޒާ އާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ...

  އާގުބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު މީހަކު އެމްއެންޑީއެފުން ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފި

  އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ ގެ ޕޯޓް އޮފް ބާޓާ ބަނދަރުން ފުރައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ހޮންކޮންގ ގެ “އެމްވީ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ...

  ކޯވިޑް-19 : އަނެއްކާވެސް އިތުރު 14 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27 ...

  ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ވާ ރައްޖޭގައި އުޅޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

  އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ބާވަތުގެ ވާ ރައްޖޭގައި އުޅޭތީ، އެ ބަލި ރާއްޖެއަށް ...

  ކޯވިޑް-19 : އެންމެފަހުން ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިން ނުޖަހާ – ޑރ. ޝަހީދު

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިދިޔަ 3 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒްއެއް ...