ކޮވިޑް 19- ހުޅުދޫ – ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ތިބިބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  advertisement

  ހުޅުދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

  ސާދަ ދުވަހުގެ ހޯމް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުދުން ނެގުނު ރިލީޒިންގ ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ސާމްޕަލް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ޕަބްލިކްހެލްތު ސެކްޝަނުން މިއަދު މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

  މިފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ މާލެން ހުޅުދުއަށް އައިސް 14 ދުވަހުގެ ހޯމް ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކުރިމީހެއްކަމަށާ އަނެއް 4 މީހުންނަކީ ހުޅުދޫން ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތްތަކާއި ކޮންޓެކްޓް ވެގެން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބިބަޔަކުކަމަށްވެސް ސިއްހީމަރުކަޒުންވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

  ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބެގެން އިއްޔެ ހުޅުދުން ޕޮޒިޓްވި މީހުންގެ ތެރެއިން މާލެން އައިސް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީހާހުރީ އެކަނިކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް ދެން ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގައި ކަރަންޓީންވެގެން ތިބިބަޔަކަށްވާތީ އެމީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށްވެސް ސިއްހީމަރުކަޒުންވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ. .

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މާދަމާ މީދޫގައި އީދު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ އީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 31  ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި އީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  އިއްމެ ގޯލަކާ އެކު ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހަބޭސް އަށް

  “ގައުމު” އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ” ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ކަޅިބިތްފަރާތު ގިރާ ސަރަހައްދު

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ  ކަޅިބިތްފަރާތުގެ ގޮޑު ދޮށުން އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދުން ...

  ދުސްތޫރު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ފައިސާގެ ނުފޫޒުގައި ޖެހިގެން ނުވާނެ- ރައީސް ޔާމީން

  1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރުން ނަގަން ޖެހޭ ފިލާވަޅަކީ ދުސްތޫރު ދެމެހެއްޓުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއަށް ފައިސާގެ ނުފޫޒު ...

  މާލެ ސަރަހައްދުން ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އެކަހެރިވާން އަންގައިފި

  މާލެ ސަރަހައްދުން މިފަހުން އެކި ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކަހެރިވާން ...

  މީދޫ – ހިތަދޫ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ބޮޑުތަފާތަކުން ހިތަދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖާސް 2020 ”  ނަމުގައި މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީދޫގައި ބޭއްވުމަށް ...