ކޯވިޑް-19 : އެންމެފަހުން ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިން ނުޖަހާ – ޑރ. ޝަހީދު

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިދިޔަ 3 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒްއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ޓެގްޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންވާ ޑރ. ޝަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޓެގް ޓީމްގެ ޑޮކްޓަރ، ޑރ. ޝަހީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ
  މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި 23 މީހުން ނިޔާވެފައިވާކަމަށާއި، މިދިޔަ 3 ހަފްތާގައި ނިޔާވި އެންމެނަކީވެސް އެކި ބަލިތަކުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަރުވާހޯދަމުންދިޔަ މީހުންކަމަށެވެ.

  ފަހަކަސް އައިސް ނިޔާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 70 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންކަމުގައިވީނަމަވެސް އެޑްމިޓްކޮށްގެންނާއި އަސީޔޫގައިވެސް މިހާރު ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުންދާކަން ޑޮކްޓަރުވަނީ ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގކުރައްވާފައެވެ.

  އަދި އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއިން މިބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުނަކީ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒްއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައެއްނޫންކަމަށް ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  “މިމަހުގެ 14، 15، 16 މިތިން ދުވަހު ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުންނަކީ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒްއް ލިބިފައިނުވާ މީހުންކަން ފާހަގަކޮށްލަން” ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރައްދުގައިއާ އެނޫންވެސް ރަށްރަށުގައި ބައެއް ވެކްސިންތައް މިހާރުވެސް ޖަހަމުންދާއިރު ލަސްނުކޮށް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޑޮކްޓަރވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދެވިގެން ނިޔާވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޑރ. ޝަހީދުވިދާޅުވީ މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް އެންމެ ސީރިއަސްވާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާއާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

  މަސްދަރު : ޕީއެސްއެމްނިއުސް

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު އެލާޓު ނެރެފި އެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ...

  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދޭނަން – ރައީސް

  ސިޓީ ކައުންސިލަތަކަށް ދޫކޮށްލެވެން ހުރި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މި ފެށޭ ހަފްތާތެެރޭ އެ ކައުންސިލަތަކަށް ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް ...

  އިއްޔެގެ އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވޭ – އެކަމަކު 34 ރެމްޑަމް ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައިނުވޭ – ސިއްހީމަރުކަޒު

  ހުޅުދޫއާއި މީދުން އިއްޔެ ނެގި އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވާކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތުދީފިއެވެ. ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ...

  ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހުމުން ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުން ވަކިކޮށްފި

  ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނުސް މުބާރާތުގެ  ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ގަސްދު ލައިން ...

  ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަކަން ބަޔާންމިއުނިކް ހޯދައިފި

  މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރުވެސް ނަތީޖާ އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުނު އިތުރު ގަޑީގެ 4 ވަނަ މިނިޓްގައި ...

  މަގޫދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކައަށް ގަނެފި

  ފ. މަގޫދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ...