ކޯވިޑް-19 : މާފުށިން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ، މިއަދުގެ 3ވަނަ

  advertisement

  ކ.މާފުށީގައި ނިޔާވި މީހަކު ކޯވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

  މިއީ މިއަދު މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 3 ވަނަ މީހާއެވެ.

  އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް19 ބަލީގައި ނިޔާވެފައިވަނީ 74 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. މި މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހެނދުނު 4.45 ހާއިރުއެވެ. މި މީހާ ކޯވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގިފައިވަނީ ނިޔާވިފަހުންނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މި ބަލީގައި ނިޔާވި 87 ވަނަ މީހާއެވެ.

  މިއަދު ކޯވިޑް ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހުންވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. މިއަދު ފުރަތަމަ ނިޔާވީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 75 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މި މީހާ ނިޔަވީ ފަތިހު 04:00 ހާއިރުއެވެ. ދެން ނިޔާވީ ބ.އޭދަފުށީ މީހެކެވެ. މި މިހާ ނިޔާވެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 85އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

  މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން މިވަލީގަ 87 މީހުން ނިޔާވެފައިވާއިރު މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 74 ދިވެހިންނާއި 13 ބިދޭސީންނެވެ.

  ވޭތުވެމިދާ ހަފްތާއަކީ ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް19 ބަލީގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ނިޔާވި ހަފްތާއެކެވެ. މިދިޔަ ބުރާފަސްތި ދުވަހު އެކަނިވެސް 5 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. މީގެތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުން ނިޔާވި 4 މީހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 13އަށް އަރައެވެ.

  2020ވަނަ އަހަރު މި ބަލީގައި ނިޔާވީ 52 މީހުންނެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބަލީގައި 35މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

  ރާއްޖޭގެ ކޯވިޑް19ގެ ޙާލަތުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ. އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 24ގަޑިއިރުވެސް 1000މީހުންވަނީ މުޅިން އަލަށް މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން 250އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި އައިސީޔޫއާ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ވަރަށް ހާލު ދެރަ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ މަސް ފެކްޓްރީގައި ޖާގަ ނެތުމުން، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވަން ކޫއްޑޫއަށް ދިޔުމަށް މިފްކޯއިން އެދިއްޖެ

  އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބްރައިން ޓޭންކު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދާތީ، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވުމަށް ...

  ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައްކުރިން – ހުކުމެއްގައި ހުންނަންޖެހުނީ ގާނޫނާ ޚިލާފްވުމުން : ޒީއަތު

  ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރެއްވިކަމަށާ އަދި ޖަލުހުކުމެއްގައި ހުންނަވަންޖެހުނީ އެހެންވެގެންކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބދުﷲ ޒީއަތު ...

  އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

  މާލޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. ކާރުގައި ރޯކޮށްލާފައިވާއިރު މިރޭ މާލޭގެ އެކި ސަރަޚައްދުތަކުގައި އިދިކޮޅު ...

  ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

  ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުން ...

  ކޯވިޑް-19 : “އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ”

  ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި، ޞިއްޙީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަވަސް ހައްލުތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމުގެ ޔީގީންކަން ...

  ކަނޑާ ވައްޓާލި ފެންފޯއް ރުކެއް މަގުން ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

  ކަނޑާ ވައްޓާލި ފެންފޯއް ރުކެއް މަގުން ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ މީދޫ ދެށިނާ ...