އައިސީޔޫގައި ތިބި 35 އިންސައްތައަކީ 40 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން: ޑރ. ނަޒްލާ

  advertisement

  މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދާ 35 އިންސައްތައަކީ 40 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން ކަމަށް ކޮވިޑްގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގުރޫޕްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ނަޒްލާ މިހެން ވިދާޅުވީ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ފަރާތުން މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އެރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ ތަފްސީލު ވިދާޅުވެ ދެއްވާފައެވެ.

  އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެއްވާ މީހުންގެ ތަފްސީލް

  • 40 އަހަރުން ދަށް – 35 އިންސައްތަ
  • 41 އަހަރާއި 50 އަހަރާ ދެމެދު – 5 އިންސައްތަ
  • 51 އަހަރާއި 60 އަހަރާ ދެމެދު – 29 އިންސައްތަ
  • 61 އަހަރާއި 70 އަހަރާ ދެމެދު – 29 އިންސައްތަ

  ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، މިކަމުން ވެސް އެނގެނީ މި ބަލި ޖެހިގެން ހާލަތު ގޯސްވަނީ ހަމައެކަނި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާން އުމުރުގެ މީހުންނަށް ވެސް އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭކަން ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

  މީގެ އިތުރުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މި ބައްޔަކީ ބަލިން ރަނގަޅު ވުމަށްފަހު ވެސް އޭގެ އުނދަގޫތައް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ ބައްޔަކަށް ވުމުން، ބަލި ޖެހޭ ޒުވާނުންނަށް ވެސް އޭގެ އުނދަގޫ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަލްހާން ފަހްމީ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ ...

  ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗާއި ނާއިބް ރައީސް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ތުރުކީގެ ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ފާތިފް ތެރިންމާއާއި ނާއިބްރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލްބާރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ހޯމަދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ...

  ޓޫރިސްޓް އެކްސްކާޝަންތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

  ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން ޓޫރިސްޓުން އެކްސްކާޝަނަށް ރަށްރަށް ގެންދިޔުން މިވަގުތަށް މަނާކަމެއްގެ ...

  މީދޫގައި އަންހެނެއްގެއަތުން ވޮލެޓް ފޭރިގަތް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

  މީދޫ އަންހެނެއްގެ އަތުން ވޮލެޓް ފޭރިގަތް މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 07 ދުވަސް މީދޫ ކޯޓުން ...

  މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު

  ރައްޔިތުން ވަކި ފިކުރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުކުރުމުން މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް ...

  ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަދު ދިވެހިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 137 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ...