އައްޑޫއަށް ކޮވިޑުގެ ބިރު ބޮޑު، ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންއަށް އެއްބާރުލުމެެއް ނުލިބޭ!

  ހިތަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުހުރި މީހަކު އުސޫލާއި ހިލާފަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެފައިވަނިކޮށް އެމީހާ  ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭކަމަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ އައްޑޫ ލައިވްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  advertisement

  އައްޑޫލައިވުން ގެނެސްދީފައިވާ މިޚަބަރުގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ހޯމް ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ހިތަދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީހަކު ރަށުތެރެއަށް ނިކުމެ ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް މެޗުތަކެއް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގިފައިވަނީ ޕްރެކްޓިސް މެޗެއް ކުޅެން ހުއްޓާކަމަށްވެސް އައްޑޫލައިވުން ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރުގައި ހާމަކޮށްފައިވާއިރު  އެހިސާބުން އެކަން ވަނީ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ނާންގައި އޮޅުވާލާފައިކަމަށްވެސް އައްޑޫ ލައިވްގެ ޚަބަރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

  އޭއީއެޗްއިން ހަވާލާދީ އައްޑޫލައިވު ގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  މިހާތަނަށް އެމީހާ އާއި ކޮންޓެކްޓުވީ ކަމަށް ދެމީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

  އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އައްޑޫ ލައިވްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން  ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅޭ ޓީމުގެ ކޯޗަކީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހެއް ކަމަށެވެ. އަދި 3 ދުވަސްވެގެން ދިޔަ އިރު އެކަން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ނާންގައި ސިއްރު ކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ސޯބެ ވިދާޅުވީ މިހާރު ކަންތަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑުގެ ބިރު އަނެއްކާވެސް އައްޑޫއަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ބަލި އޮތީ ކިހާ ވަރަކަށްކަން ބުނަން ނޭގޭ ކަމަށްވެސް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުނު ޓީމުގައި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަނީ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކޮށް ވަޒީފާތަކަށް ނިކުމެފައެވެ.

  ” މިއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް، މި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކޮށް ތިބުމަކީ،ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ އައްޑުއަތޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ފެތުރިގެން ދިއުމަށް މެދުވެރިވާފަދަ އަމަލެ ” ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

  މަސްދަރު: އައްޑޫލައިވް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަސްރާ ނޭވާލަނީ އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއްގެ އެހީގައި، ހިތާއި ފުއްޕާމޭވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ

  ދުނިޔެވީ ހަޔާތަކީ އެކި އިމްތިހާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ވަގުތީ މަންޒިލެކެވެ.  އެކި އިންސާނުންނަށް ދިމާވާނީ އެކި އިމްތިހާނުތަކެވެ. އެކި ...

  ކޮވިޑް-19 : 112 ދިވެހީންނާއެކު އިއްޔެ ބަލި ޖެހުން މީހުންގެ ޢަދަދަކީ 125

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 125 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އަށް  ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...

  ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރަނީ އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި

  މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދަތުރު ދިއުމަށް މާލެއާ ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރައްވާފައިވާ ރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ...

  އިއްޔެ 103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އިއްޔެވެސް  103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ރާއްޖޭގައި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ...

  މިއަދުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 ގައިޑްލައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

  ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން މީގެ ކުރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ނެރުނު ...

  ޒުބޭރުގެ މަރާއިބެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަންދަނީ ކަށަވަރުކުރަމުން – އެން.ސީ.ޓީ.ސީ

  ސީރިޔާގައި ހިންގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ބޯބުރިކޮށްލައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ...