އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ނޭފަތުކުރީގައި ތަޅުލެވިފައިނުވާ ވިސްނުމެއް – ރައީސް ނަޝީދު

  އައްޑޫ ވިސްނުމަކީ އަބަދުވެސް ދުނިޔެއަށް ހުޅުވިފައިވާ ވިސްނުމެއް
  advertisement

  އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ނޭފަތުކުރީގައި ތަޅުލެވިފައިނުވާ ވިސްނުމެއް ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އައްޑޫ ވިސްނުމަކީ އަބަދުވެސް ދުނިޔެއަށް ހުޅުވިފައިވާ ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި، އެއީ އަމިއްލަ ނޭފަތު ކުރީގައި ތަޅުލެވިފައިވާ ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫގައި އިންޑިއާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ އައްޑޫއަށް ވެސް އަދި މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ފައިދާ ވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވެސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

  އައްޑޫގައި ހުޅުވަން އިންޑިޔާއިން ނިންމައިފައިވާ އިންޑިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓް އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކޮންސިއުލޭޓްގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރީގެގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރުދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  އިންޑިއާގެ އެމްބަސީއެއް މާލޭގައި ހުންނައިރު އެގައުމުގެކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހެއް ރާއްޖޭގެ އިތުރު އެއްވެސްސަރަހައްދެއްގައި މިވަގުތު ގާއިމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސްރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހެއް އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައިހުރެއެވެ.

  ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓަށް ބައެއް މީހުން ވަނީ ރައްދުވެސް ދީފައެވެ. ތަރައްޤީ ކުރަނީ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހުންތޯ އާއި، އެފަދަ އޮފީހެއް ހުރުމުން ލިބޭނީ ކޮންކަހަލަ ފައިދާތަކެއްތޯ ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ

  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ލަފާގެ ...

  މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ފުލޫ ކްލިނަށް ދެއްކި މީހަކު

  މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެންމެ މީހެކެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

  ޤާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ – އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެ، ބޭނުންވަނީ ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން މާފު –އަދުހަމް

  4 ޑިސެމަބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަނަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

  މިރޭ ކުޅުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ނުބާއްވާގޮތައް  ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ...

  އިއްމެ ގޯލަކާ އެކު ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހަބޭސް އަށް

  “ގައުމު” އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ” ...

  ކޮޕާ އެމެރިކާ : މެސީގެ މޮޅުކުޅުމާއިއެކު އާޖެންޓީނާއަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

  ބުރެޒިލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މެސީގެ މޮޅުކުޅުމާއިއެކު މިއަދު އުރުގުއޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ...