އައްޑޫގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ޝުއާއު ގެންނަން ފާސްކޮށްފި

  advertisement

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ހިތަދޫ މެދުވަލު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު ހޮވަން އެމްޑީޕީގެ އައްޑޫ ކައުންސިލަރުން ރޭ ފާސްކޮށްފިއެވެ.

  އެމްޑިޕީ ކައުންސިލަރުން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ރޭ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލު ވުމެއްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ތިން ކައުންސިލަރަކު ވަނީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޝުއާއުގެ އިތުރުން ދެން އެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރީ ހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝިނާޒު މޫސާގެ އިތުރުން ރަސްގެދަރަ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ހުސެއިން ޒަރީރުއެވެ.

  ރޭ ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ޝުއާއު އަށް ތިން ވޯޓު ލިބުނުއިރު، ޒަރީރު އާއި ޝިނާޒު އަށް ލިބިފައިވަނީ ދެ ވޯޓެވެ.

  އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގައި އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައެވެ.

   ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމަށް ފަހު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ވަގުތުން ބާއްވައި އައްޑޫގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އާސެނަލުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

  އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލުން ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ޗެލްސީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ...

  ރެއާލްގެ ކޯޗަކަށް ންޗެލޮޓީ

  އެވަޓަން ދޫކޮށްލައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗްކަމާ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހަވާލްވެއްޖެވެ. އަންޗެލޮޓީ އެވަޓަނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ...

  މާލޭގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާވެސް 14 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

  ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާ ވެސް 14 ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނި ...

  ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެސްޓާ ހޯދައިފި

  ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ލެސްޓާ ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ...

  އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

  ތިލަފުށިން ފުރައިގެން ސ.އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓަކަށް މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރައް އަރައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ...

  މަރުގެ ތަހުގީގުތަކާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްތައް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވެވުނު – ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު

  ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްނުވެ ހުރި ބައެއް ބިލްތައް ފާސްކުރުމަށް ދައުރުން ބޭރުން މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ...