އައްޑޫސިޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ވަސީމު ވާދަކުރައްވަނީ

  ޕާޓީގެ އެތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ހޯދައި ދިނުމަށް   މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށްބުނެ  ފެށޭ މަހު 29 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައި  ވަސީމު ކެމްޕެއިން ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. 

  މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކަންތައްތަކުގައި އަބަދުވެސް އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ވަސީމު އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވުމަށްފަހު  ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ. 

  މިގޮތުން ވަސީމުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ހަމާކޮށްފައިވާގޮތުން ވަސީމު އައްޑޫސިޓީގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ  މުޅި އައްޑޫސިޓީގައި ބަންދުކޮށްފައިހުރި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެތައް އަލުން ހުޅުވާ އެހަރުގެ ތަކަށް  އަލިކަން ގެނެސްދީ ޕާޓީގެ ރޫހު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އައްޑޫސިޓީގައި ވަރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

  ” ޕާޓީ ނިޒާމެއްގައި ހިންގަންވާނީ ޕާޓީގެ ވެރިކަން ، ސަރުކާރު ތަންފީޒުކުރަންވާނީ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ، ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ނަގަހައްޓަންޖެހޭނީ ގައުމީ މަޖިލިހުން ، އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ތިޔަބޭފުޅުންނާއެކީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑަށް ފުރުސަތު ދެއްވާ  ، އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންގެ އަތްމަތީގައި ގޮތްނިންމުން އޮތީ ، ވަސީމުއަށް ވޯޓް އަޅައި ފޮށިތައް ފުރާލަދެއްވާ ” ވަސީމުގެ ފޭސް ބުކް ޕޭޖްގައި ވަސީމު ލިއުއްވާފައިވެއެވެ. 
  ވަސީމުއަކީ އެމްޑީޕީގައި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުން ގެންލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައިވައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

  އެކްސިޑެންޓްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުހުއްމާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

  އެކްސިޑެންޓަކާއި ގުޅިގެން މުހައްމަދުދީދީ ހޯދަން ފުލުހުން އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހާމަކޮށްފައިވަނީ  ޓްރެފިކް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް ...

  ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ފުލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ކައިރީގައި ހުންނަ ...

  އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި

  ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް އެމެރިކާ އިން ހަދިޔާ ކުރާ 25 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ...

  މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ

  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ލަފާގެ ...

  މީދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މީދޫ ސައިގޭ ގޯތި ތެރޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ ބައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި 32 އަހަރުގެ ...