އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

  advertisement

  އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާޙިމް އަމީރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވި މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

  އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދޫކުރާ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވަނީ، އައްޑޫގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރާ ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ރިސޯޓު ހުޅުވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

  ސަރުކާރުން ދަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި މިއަހަރުތެރޭ އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކެއް ފެށުމަށްވެސް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް މަޝްރޫޢަކީ އައްޑޫ ސިޓީ މަގުތަކާއި އެސިޓީގެ ބްރިޖް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ތަރައްޤީކުރާ މިމަޝްރޫޢުތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެވެސް ބިޔަ މަޝްރޫޢެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި 8000 އެނދު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅާ މި ބިންތަކުގައި ގެސްޓް ހައުސާއި ސިޓީ ހޮޓާތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

  އައްޑޫ ސިޓީއަކީ މާލެ ސިޓީއަށްފަހު ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އެއް ސިޓީއެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީހަކަށް ހާހެއް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 03  ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ކޮރޯނާ ވައިރަަސް: ޝައްކުވެ އައްޑޫއިން ނެގި ތިން ސާމްޕަލްވެސް ނެގެޓިވް

  އަވައްޓެރި އިންޑީއާގެ ކޮޗިންއަށް ދަތުރުކޮށްފައި އައި މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން އައްޑޫސިޓީން ސާމްޕަލް ނެގި ...

  ހުޅުދޫ ނިއު ލައިންޓް ބޯޓްގެ 11 ފަޅުވެރީންގެ ގައިން ކޮވިޑް 19 ގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

  ހުޅުދޫ ނިއުލައިން ބޯޓްގެ 11 ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގައިފިއެވެ. ނިއުލައިން ބޯޓު ...

  ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ތިން މީހަކު ހޯދަނީ

  ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ތިން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ...

  ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފޭދޫ ޒުވާނެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި

  ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ. މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 7:30 ހާއިރު ހިނގި މި ...

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ބައެއްމެޗްތައް ދައްކާ އައިސްޓީވީ ދިރާގުޓީވީއަށް

  ދިރާގު ޓީވީއިން އައިސްޓީވީގެ ޗެނަލް ތައާރާފް ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެންމެ ފުޅާކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ. ...