އާ ޗެނަލްތަކާއެކު ދިރާގުޓީވީން ގޯލްޑް ޕެކް ތަރާއަފުކޮށްފި

  ފިލްމު ދައްކާ އާ ޗެނަލްތަކަކާއެކު ދިރާގުޓީވީންގޯލްޑް ޕެކެޖެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

  ދިރާގުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސިނެމަޗީގެ ފިލްމީ ޗެނަލްތަކާއެކު 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކޮލިޓީ ޗެނަލް ދިރާގުޓީވީގެ ގޯލްޑް ޕެކުގައި ހިމެނެއެވެ. މި ޕެކުގައި ހިމެނޭ ސިނެމަޗީ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިނެމަޗީ އެކްޝަން، ސިނެމަޗީ ރޮމޭންސް، ސިނެމަޗީ ކޮމެޑީ، ސިނެމަޗީ ޑްރާމާ އަދި ސިނެމަޗީ ކްރައިމް ހިމެނޭނެއެވެ. ގޯލްޑް ޕެކުގެ އިތުރުން ދިރާގުޕްލޭ އެޕްގައި ޕްލޭމޯ ޕެކޭޖު މެދުވެރިކޮށްވެސް ސިނެމަޗީ ޗެނަލްތައް ފެންނާނެއެވެ.

  ދިރާގުޓީވީގެ ގޯލްޑް ޕެކްގެ އަގަކީ (ޓެކްސް ނުލައި) 450 ރުފިޔާއެވެ. ގޯލްޑް ޕެކް ތައާރަފުކޮށްފައި މިވަނީ، ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުން ދިރާގުޓީވީގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދުމުން ދިރާގުޓީވީ ކަނެކްޝަނާއި ޖޯއިބޮކްސް ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށްދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 31 މޭ 2021 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

  މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ނަސީބުވެރި 20 ކަސްޓަމަރަކަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް، ދިރާގުޓީވީގެ ޕެކޭޖުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުން ޕެކޭޖެއް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  ދިރާގުގެ މެނޭޖަރ، ޓީވީ ބިޒްނަސް ޒިހާރު ޒުހައިރު ވިދާޅުވީ ދިރާގުޓީވީގެ ގޯލްޑް ޕެކްއަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހުރިހާ ބޭނުމަކަށް ފުދޭނެ ޕެކޭޖެއް ކަމަށެވެ.

  ދިރާގުޓީވީގެ ޗެނަލް ޕޯޓްފޯލިއޯގައި އެކި އުމުރުތަކާއި އޯޑިއަންސްތަކަށް ގުޅޭ ޗެނަލްތައް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑިޒްނީގެ ޗެނަލްތަކާއި، ސޮނީގެ އެކި ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރުން ޑީސްކަވަރީއާއި ސްޓާ ޗެނަލްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިންދީ އަދި އިނގިރޭސި ފިލްމާއި ލަވަ ދައްކައިދޭ ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރުން ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ޗެނަލްތައްވެސް ދިރާގުޓީވީގައި ހުރެއެވެ.

  ދިރާގުން ބުނީ އެކުންފުނީގެ ޑިޖިޓަލް އައިޕީޓީވީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެެ ދަށުން، މުޅި ރާއްޖޭގެ 77 ޕަސަންޓު ގޭބިސީއަށް ދިރާގުޓީވީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

  advertisement
  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ދެއަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރާނީ އެނބުރި އަންނަނީ

  ގިނަ ފިލުމަތެއްގައި މޮޅު އެކްޓިންއެއް ދެއްކި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރާނީ މުކަރުޖީގެ އެނބުރި އައުން ވަރަށް އަވަސް ކަމަށާއި، ...

  އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ އިން އިއްޔެ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑަށް ...

  600ރ. އިން މަތީގެ ޕެކޭޖުތަކުގައި ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ އަނެއްމަހަށް ގެންދެވޭނެ: އުރީދޫ

  އުރީދޫގެ 600ރ. އިން މަތީގެ ޕެކޭޖުތަކުގައި ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ އަނެއްމަހަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ...

  ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފި

  ސ. ހުޅުމީދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި ފަޔާ ސްޓޭޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ...

  ބާރުވަޔާއެކު ރޭދަންވަރުކުރި ވިއްސާރައިގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ 3 ގެޔަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެ

  އައްޑުއަތޮޅަށް ރެއިންފެށިގެން ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ރޭ ދަންވަރު 3:30 ހާއިރު ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ ބައެއް ...

  ނަސީރުގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމު ބާތިލުކޮށްފި

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުސެއިން ނަސީރުގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާތިލުކޮށްފި ...