advertisement

  އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އެގާރަ ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

  ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކޯ ހޯދާފައިވަނީ ރޭ ކުޅެވުނު ލީގު ފަހުމެޗްތަކުގެ ތެރެއިން ރެއާލް ވެލަޑޮލިޑް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެތުލެޓިކޯއިން މިމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ވެލަޑޮލިން ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ހޯދާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 2 ލަނޑު ޖަހައިގެން 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިމޮޅާއެކު އެތުލެޓިކޯއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ 38 މެޗުން 86 ލިބިގެންނެވެ.

  އެތުލެޓިކޯއިން އެންމެ ފަހުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރީ 14-2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގައެވެ.

  ލީގަށް އެތުލެޓިކޯ އާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވެސް ވަނީ އެ ޓީމުން ރޭ ކުޅުނު ލީގުގެ އެންމެ ފަހު މެޗުގައި ވިޔަ ރެއާލް އަތުން 2 ލަނޑު އެއްލަނޑުން މޮޅުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ރެއާލް އަށް ލީގު ޗެމްޕިއަން ކަން ދިފާއު ކުރެވެންއޮތީ ރޭ އެތުލެޓިކޯ ކުޅުނު މެޗުން އެޓީމް ބަލިވެގެނެވެ. ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ލީގު ނުމުނުއިރު 38 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 84 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތިންވަނަ ލިބުނު ބާސެލޯނާއަށް 38 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 79 ޕޮއިންޓެވެ.

  އެތުލެޓިކޯއާއި ވެލަޑޮލިން ބައްދަލުކޮށް ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޓޭބަލްގެ 19 ވަނާގައި އޮތުމާއެކު ލެރިގޭޓްވުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެފައިއޮތް ރެއާލް ވެލަޑޮލިޑުންނެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޮސްކާ ޕްލާނޯއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުވެސް ނިމުނީ މި ނަތީޖާއިން ވެލަޑޯލިޑް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

  ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން އެތުލެޓިކޯއިން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 57 ވަނަ މިނެޓުގައި އެންގެލް ކޮރޭއާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ އެތުލެޓިކޯއަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ. . މި ލަނޑު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރިތާ ޖެހިތާ 10 މިނެޓު ފަހުން ސުއަރޭޒް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ 1-2 އަކަށް ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ.

  މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ރޭ ނިމިގެން ދިޔައިރު އަންނަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަތައް ލަލީގާއިން ކަށަވަރުކުރި ޓީމުތަކަކީ އެތުލެޓިކޯ ، ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ބާސެލޯނާގެ އިތުރުން ސެވިއްލާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި

  ފަސޭހަފުޅު ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ...

  ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ހުޅުމީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

  ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ހުޅުމީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.  ނާއިބް ރައީސް ހުޅުމީދޫއަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅުގައި ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ...

  ކޮވިޑް-19އަށް ނަރުދޫން އިތުރު ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ – މިބަލިމަޑުކަމުގައި ރާއްޖެ އޮތީ ނުރައްކާތެރި ފައްތަރެއްގައި

  ށ. ނަރުދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ނަރުދޫން އިތުރު ދެމީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ...

  ނެޓްބޯޅަ : ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ހުޅުދޫ ޔޫތު ކަށަވަރުކޮށްފި

  މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް  ނެޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ހުޅުދޫ ޔޫތު ކަށަވަރު ...

  ތ. އަތޮޅާ ސ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  ތ. އަތޮޅާ ސ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް، މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން ވައިޓް އެލާޓް ...

  ޖުމްލަ 36 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިތުރު 29 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާއިއެކު ވޯޓު ...