ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން: އެކުއެޑޯ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް އެއްވަނާގައި

  advertisement

  ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެކުއެޑޯ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލުން ދެކުނު އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދުން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައިގައި ލީޑް ފުޅާކޮށްފިއެވެ.
  ރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗް ބްރެޒިލުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

  މިމެޗުން ބްރެޒިލް މޮޅުވުމުން އެޓީމު ކުޅުނު ފަސް މެޗުން މޮޅުވެ އެޓީމަށްވަނީ 15 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

  ރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް 0-0 އިން އެއްވަރު ވިޔަސް ދެވަނަ ހާފްގެ 65 ވަނަ މިނިޓްގައި ބްރެޒިލުންވަނީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރިޗާލިސަންއެވެ. އަދި މެޗްގައި ބްރެޒިލުން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނޭމާއެވެ.

  ދެކުއެމެރިކާ ސަރަހައްދުން މިހާތަނަށް ކުޅެވުނު މެޗްތަކުން އާޖެންޓީނާއަށް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ ދެވަނަ ލިބެނީ ފަސް މެޗުން 11 ޕޮއިންޓާ ލިބިގެންނެވެ. 3 ވަނައިގައި އޮތް އެކުއެޑޯ އަށް 5 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 9 ޕޮއިންޓެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޕޮލިސް އެކެޑަމީގެ ބޯޑުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތަމްސީލު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި  އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އެކެޑަމީ ހިންގާ ބޯޑުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތަމްސީލު ...

  ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސާބިތުނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސާބިތުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ...

  87 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން ހަ ގޮނޑިވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ނުނެގޭނެ. – ނަޝީދު

  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ހަ ގޮނޑިވެސް ކާމިޔާބު ...

  އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް – ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ މިފްކޯއާއި ޕޮލިސް

  މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ ” އެމް.އީ.ސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ދެޓީމް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ...

  ވައިބަރ ކޮންމެ ސްޓިކާ ޕެކެއްވެސް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލެވޭ ޚާއްސަ ޕެކެޖެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފްކޮށްފި

  އެންމެ 19 ރުފިޔާއަށް ވައިބަރގެ ކޮންމެ ސްޓިކަރ ޕެކެއްވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް މިއަދު އުރީދޫއިން ތައާރަފުކޮށްފި ...

  ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ޑީސެލް އިން ޑިއުޓީކަނޑާލަން މުސްޠަފާ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

  މަސްވެރިންނަށް އަގުހެކޮށް ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާ ކަރަންޓުގެ އަގު މިހާރަށް ވުރެ ހެޔޮ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޑީސަލް އިން ޑިއުޓީ ...