މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީއަށް

  advertisement

  މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީ އެންޑްރިއާ މީޒާ  ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

  އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އެންޑްރިއާ މީޒާ  މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި 70 ގައުމަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމު ރީތީގެ ރާނީންނާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

  ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ. މިއަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މީޒާ ކާމިޔާބު ކުރުމުން އޭނާގެ ބޮލުގައި މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު އަޅުވައިދިނީ، 2019 ވަނަ އަހަރު މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ހޯދި، ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޒޮޒިބީނީ ތުންޒީ އެވެ.

  މި އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ ދެވަނަ އަށް ދިޔައީ ބްރެޒިލްގެ ރީތީނެ ރާނީ ޖޫލިއާ ގާމާ އެވެ. ތިން ވަނަ ލިބުނީ ޕެރޫގެ ރީތީގެ ރާނީ ޖެނިކް މެސީޓާ އެވެ.

  މިފަހަރު މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ލިބުނު މީޒާ އަކީ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ލިބުނު މެކްސިކޯގެ ތިން ވަނަ އަންހެނާ އެވެ.

  މިސް ޔުނިވާސް އަކީ 1952 އިން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ރީތީގެ މުބާރާތެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެންޓި-ޑިފެކްޝަންގެ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށެހެޅި އިސްލާޙު، ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

  ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، އެ އިންތިޚާބުވި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުވި ޕާޓީ ...

  ” މިއަދަކު އަގޮޑީޓީގެ ޝަކުވާއަކާ ދެލިފޮހޭ ގަލަމުގެ ޝަކުވާއެއް ނާދޭ ” ރައީސް ސޯލިހު

  ނުފޫޒާ ބާރުން އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިނުމުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްނެތި އެއްވެސް މައްސަލައެއްނުޖެހޭގޮތައް މިރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބެއް ...

  ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަން އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ – އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަބާބު

  މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ބޭއްވި ” އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން  ހުޅުމީދޫ ...

  މާދަމާ ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ އީދު ނަމާދު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 13 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު )   ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ އީދު ނަމާދު ...

  ގެސްޓުހައުސްތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފި

  ރާއްޖޭގެ ގެސްޓުހައުސްތައް މިއަދު ފަތުރުވެރިންނަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާގުޅިގެން ކޮވިޑްގެ  ހާލަތަށް ބަލާ، މީހުން ...