މީދުން ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ-

  advertisement

  މީދުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހަން ގެންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ ހިތަދުއަށް ގެންދިޔަ އެމީހާ ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގިފައިވަނީ ވިހެއުމަށްފަހު ހެދި ޓެސްޓުންނެވެ. އެއާއެކު އެމީހާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން މިހާރުވަނީ އެކަހެރިކުރެވިފައިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

  މައުލުމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިހާރު އެމީހާވަނީ ހިތަދޫ ކޮވިޑްފެސިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

  ހިތަދުއަށް ވިހަންގެނދިޔަ މިމީއަކީ ކަރަންޓީނުގައިހުރި މީހަކަށް ނުވާތީ މިމީހާގެ ކޮންޓެކްޓްރޭސިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.  

  މީދުން ހިތަދުއަށް ގެންދިޔަ މިމީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އިއްޔެވެސް ހުޅުދުން 3 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިތިން މީހުންނަކީވެސް ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންކަަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކެބް އެމްވީގެ ހިދުމަތް އައްޑޫސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

  “ކެބް އެމްވީ” ގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.  advertisement ކެބް އެމްވީ ޚިދުމަތަކީ “ފަހި ކެބް” ...

  މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ތިލައަކަށް އަރައިފި

  މިއަދު ހެނދު މީދޫ ބަނދަރުން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދާއި ކައިރީގައި އޮތް ...

  މިއަދު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 02  ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ...

  ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ދ. ބަނޑިރޫއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

  ދ އަތޮޅު  ބަނޑިދޫއަށް ވިއްސާރަޔާއެކު ނަގޫ ރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއަދު އެރަށަށް ...

  23 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 214 އަށް އަރައިފި

  އިތުރު 23 ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނި، އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 73 އަށް އަރައިފިއެވެ. “އިތުރަށް 23 ...