ފަލަސްތީނަށްޓަކައި ކުރާ ދަމު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވަމާ!

  advertisement

  ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ އަނިޔާތަކުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން އެއްކޮށް އެއްވަގުތެއްގައި ދަމު ނަމާދުކުރަން ރާވައިފި އެވެ.

  “ގްލޯބަލް ތަހައްޖުދު ފޯ ޕަލަސްޓައިން”ގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޕޯސްޓެއްގައި 21 މެއި 2021 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގަޑިން މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއް ޖަހާއިރު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މުސްލިމް އުއްމަތުގެ ހުރިހާ މީހުން ވެސް ތަހައްޖުދު ނަމާދެއް ކުރުމަށް އެދިފައިވެ އެވެ.

  ދަމުއަމާދުގެ ވަގުތަކީ ދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ވަގުތެއް ކަމަށާއި އެ ވަގުތު އުއްމަތުގެ ގިނަ މުސްލިމުންތަކެއް އެއްފަހަރާ އެއްކަމަކަށް އެދި ކުރާ ދުއާގެ ބާރުގަދަވާނެ ކަމަށް އެ ޕޯސްޓުގައިވެ އެވެ.

  މި ނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސަލާމަތަށް އެދި މަދުވެގެން ދެ ރަކުއަތުގެ ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު ދެއަތް އުފުލައި ފަލަސްތީނަށްޓަކައި ދުއާ ކުރެވިދާނެ އެވެ.

  ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޕޯސްޓް

  ދަމު ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތު ޖެހެންދެންނެވެ. މޮޅު އިތުރުވެގެން ވަނީ ނިދާލުމަށްފަހު ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައަށްވުރެ ފަސްވުމުން މި ނަމާދު ކުރުމެވެ.

  އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައި ވާއިރު ގިނަ ބައެއްގެ ގެދޫރު ގެއްލި މަގުމަތިވެފައި ވެސްވެ އެވެ.

  ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ވަގުތުގެ ތަފާތުގެ ސަބަބުން ދަމު ނަމާދު މުޅި ދުނިޔޭގައި އެއްވަގުތެއްގައި ކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން އެއް ސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ މުސްލިމުން އެއްވަގުތެއްގައި ނަމާދު ކުރުމުން ދުއާ އިޖާބަ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ އެވެ.

  އެހެންކަމުން އަހަރުމެން ދިވެހިން ވެސް މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަމާތޯ އެވެ. ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް އެއް އުއްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ގަޑިން ހުކުރު ވިލޭރޭގެ މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއް ޖަހާއިރު ނިދިން ހޭލައި ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށްޓަކައި ﷲގެ ހަޝްރަތުގައި ދުއާ ދަންނަވަމާތޯ އެވެ.

  މަސްދަރު: ހުރިހާ އެމްވީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗަށް ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗަށް ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ ...

  ޕީއެންސީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ އެޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ – އަހުމަދު ޝަރީފް

  Advertisement ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ އުފައްދާ “ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް” ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ...

  ހުޅުދޫގައި ޕޮލިސް ވެހިކަލާ ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް އެއް ހިގައި

  ހުޅުދޫ ޑިމިޝްކަރަ ސަރަހައްދުން ޕޮލިސް ވެހިކަލާއި ކައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެޓް ހިގައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން މިއެކްސިޑެންޓް ހިގާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ...

  ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހިތަދޫން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ...

  މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ދ އަތޮޅން ފެށިގެން އައްޑުއަތޮޅާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، ...

  އަނެއްކާވެސް 13 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިތުރު 13 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ، ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ...