ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މުސާރަތައް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮށާލަންޖެހޭ – ޒަރިޔަންދު

  advertisement

  ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މުސާރަތައް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް “ކޮށާލަން” ޖެހޭކަމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އިސްމާއިލް ޒަރިޔަންދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ޒަރިޔަދުން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެބޭފުޅާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައެވެ.

  ، ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މިހާރުގެ ޗެއަރމަން އަދި ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި ހިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ޒަރިޔަންދުގެ ޓުވިޓާގައ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފުރަބަންދާއެކު އިގްތިސާދީގޮތުން ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނޭކަމަށާ އެހެންކަމުން ބަހަނާ ނުދައްކާ 20،000ރ އަށްވުރެ މަތީ މުސާރަލިބޭ ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މުސާރަތައް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް “ކޮށާލަން” ޖެހޭކަމަށެވެ .

  ‘ ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކުގައި ބޭރުފައިސާއިން އެލަވަންސް ލިބޭ މީހުން މަދުކޮށް އެމީހުން ރާއްޖެ ގެންނަންޖެހޭ – އަދި އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަންޖެހޭ ” ޒަރިޔަންދު ވިދާޅުވިއެވެ.
  އަދި މީގެ އިތުރަށް ޒަރިޔަންދުކޮށްފައިވާ އެހެން ޓުވިޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުރަބަންދަކީ އިގުތިސާދީ ކެކުޅުމެއްކަމަށާ އޭގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނީ އަމިއްލަ މީހުންގެ ވަޒީފާއާއި ދުވަހު މަސައްކަތުން ފައިސާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންނަކަމަށްވެސް ޒަރިޔަންދުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. .

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސިފައިންގެ 14 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ( 29-4-2020 ވަނަ ދުވަހު )  14 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ރޭ ބޭއްވުނު ...

  ސިވލްސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްްއާއި މެމްބަރުން ވަކިކުރަނީ

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހިމެނޭހެން އެ ކޮމިޝަނުގެ 4 މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން ...

  ކޮވިޑް ޖެހުނު ބަނގްލާދޭޝް މީހަކު މިއަދު ރާއްޖޭގައި ނިޔާވެއްޖެ

  ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު ބަނގްލާދޭޝް މީހަކު މިއަދު ރާއްޖޭގައި ނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.. ކޯވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެފައިވަނީ ...

  މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ދ އަތޮޅން ފެށިގެން އައްޑުއަތޮޅާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، ...

  ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ނުވުމަށް ޕީއެފްއޭ އިން ކުޅުންތެރީންނަށް އިރުޝާދު ދީފި

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ކުލަބްތަކުން ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެގޮތައް އެއްބަސް ނުވާން ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން “ޕީއެފްއޭ” ...

  ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 14 ދުވަސް!

  މާލޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްއަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް، ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން މާލެ ...