ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން މިއަދު ބާއްވަނީ

  ސަރުކާރުން ހުޅުމީދޫގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން މިއަދު ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެވެ

   ސަރުކާރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ފުރަތަމަ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މީދޫ ކަޅިބިއްފަރާތުން ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޖިއޯ ބޭގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިމަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9:30 ގައެވެ.

  މީދޫ ކަޅިބިތް ފަރާތުން ގިރާ ސަރަހައްދު

  މިއަދު 11:00 ގައި ހުޅުމީދޫގެ މެދު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ކޮންނަ ބޯޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިފްކޯ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު 11:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތާރުއަޅައި ނިންމާފައިވާ ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑުމަގުގެ ދެފަރާތުގައި ގަސްއިންދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

  މިއަދު 11:45 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުދޫގައި އަލަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ބަނދަރުގައި އެލް ބްލޮކް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިމަސައްކަތްތައް ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް އެމްޕީ ރޮޒެއިނާއާއި އިލްޔާސް ލަބީބުގެ އިތުރަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމާއި މިފްކޯގެ އެމްޑީ އިސްމާއީލް ފައުޒީގެ އިތުރަށް އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުވެސް ހުޅުމީދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  advertisement
  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ވިޔަފާރި ކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާޠިލްކޮށްފި

  މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން، އެ ސިޓީގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ...

  އައްޑޫގެ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު ބަންދު ކުރަން ޖެހުމުން އާއްމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ރޭގަނޑު ހުޅުވުން އައްޑޫ ސިޓީ ...

  ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ “އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް” އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ ...

  ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި މީހަކު ހުއްޓަސް އެހެން މީހުންނަށް ގެއިން ބޭރަށް ދެވޭނެ

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ގޭގައި މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރިން އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކުރި އުސޫލުގައި ...

  ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަކަން ބަޔާންމިއުނިކް ހޯދައިފި

  މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރުވެސް ނަތީޖާ އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުނު އިތުރު ގަޑީގެ 4 ވަނަ މިނިޓްގައި ...

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު ރަގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު ރަގަޅުވެއްޖެ . ބަލިން ރަގަޅުވެފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ...