ސޭވް އައްޑޫ ކެމްޕޭނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވަނީ

  advertisement

  އައްޑޫގައި އިންޑިޔާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރާތީ އެކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ސޭވް އައްޑޫ” ކެމްޕޭނުގައި އައްޑޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާން ފަށައިފިއެވެ

  ސޭވް އައްޑޫ ހަރަކާތުގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުގައި ގިނަ ބަޔަކު “ސޭވް އައްޑޫ” ޖަހާފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ދަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެ އެކި އުމުރުފުރާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އައްޑޫގެ ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އައްޑޫގައި އިންޑިޔާއިން ކޮންސިއުލޭޓެއް އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމެއް ނެތިކަން ފާހަގަކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

  އައްޑޫގައި އިންޑިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރަން އިންޑިޔާގެ ކެބިނެޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ގޮވައިލާ އައްޑޫގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ޕެޓިޝަނެއްވެސް އަންނަނީ ތައްޔާރުކުރަމުންނެވެ.އަދި ރޭ 9.00 ގައި އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރަން އިންޑިޔާއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަޖުރިބާކާރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕެނަލަކުން ޚާއްޞަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޕެނަލުގައި ޕްރޮފެސާ ޙަސަން އުގައިލް، އަދި އެމްއެންޑީއެފް ކުރީގެ ކެޕްޓަން ރިޓަޔާޑް ޑރ.ޢަލީ އިޙުސާންއާއި އައްޑޫގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހަސަން ޝާހިދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

  މަސްދަރު: ދިޔަރެސް- ފޮޓޯ: ސޭވް އައްޑޫ ޓުވިޓާ

  ހިތަދޫ ހުސެން ސޯލިހުއާއި އައްޑޫސިޓީގެ ކުރީގެ ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރު
  ފޭދޫ އެސްޓީއެލް ކުރީން ހިންގުމާއި ހަވާލްވެ ހުންނެވި ޝަފީއުއާއި މީދޫގެ ޒުވާނުން
  advertisemen
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް

  މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން މީދޫގެ ރަށްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ...

  ސިޓީ ހޮޓާތަކަށާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ހުއްޓާލަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ...

  ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކުން 100 ސާމްޕަލް ނަގަނީ

  ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ތިލަދުންމައްޗަށް ފޯރާފައިވާތީ އެ ސަރަހައްދުން 100 މީހުންގެ ގައި ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ހެލްތް ...

  ފެބްރުއަރީ މަސް ތެރޭގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

  ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވި ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް ...

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހްމަދު ނުއުމާން އަވަހާރަވެއްޖެ

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސ. ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަހްމަދު ނުއުމާން މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އަހްމަދު ...

  ނަގިލި ނަގަން ފޭބި މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  މަސްދޯންޏަކުން މިއަދު ހެނދުނު ނަގިލިނަގަން ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ. ...