ޑިބުރެއިނާ ގެ ކިބައިން ރުޑިގާރ މާފަށް އެދިއްޖެ

  advertisement

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކެވިން ޑިބުރެއިނާ އަށް ލިބުން އަނިޔާ އަށް މާފަށް އެދޭކަމަށް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރ އެންޓޯނިޔާ ރުޑިގާރ ބުނެފިއެވެ.

  ރުޖިގާރ ކުރި ޓްވީޓްގައި އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އޭނާ ގަސްތުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ޑިބުރެއިނާގެ ހާލު ކައިރިން ބަލަމުންދާކަމަށާއި އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

  ދެ މީހުން ޖެހި ހިނގި ކޮލިޝަންގައި ޑިބުރެއިނާ ގެ މޫނުމައްޗަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު ލޯމަތި ފަޅައިން ގޮސް ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑުގައި ރެނދު ލައިފާވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މި އިންޖަރީ އާއި ގުޅިގެން ޑި ބުރެއިނާ ދަނޑުން ފައިބާފައި ވާއިރު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރެފްރީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ރުޖިގާރ އަށް މި ފައުލް އާއި ގުޅިގެން ކާޑު ދެއްކިތަން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

  ރެފްރީގެ އަތުގަ ހިފާ ރުޖިގަރ ކޮޅަށް ހަމަ ނެގުމާއި އެކު ރީދޫ ކާނޑެއް ވަނީ ދައްކާފައެވެ

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މިރޭ ފައިނަލްމެޗް ކުޅެވޭނެ

  ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗް މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ. މިރޭ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު ކުޅުމަށް ...

  ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން އަތޮޅުތެރެއަށް، އެދެނީ އުސޫލު ހަރުދަނާކުރަން

  އާ އާންމު ހާލަތުގައި އުޅެންޖެހޭ ، އުސޫލު ބަދަލުކޮށް މާލޭން އަތޮޅުތެރެއަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް މީހުން ފޮނުވަން ފެށުމާއެކު ...

  ފެބްރުއަރީ މަސް ތެރޭގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

  ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވި ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް ...

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މަގާމަށް ހިތަދޫ ރަށްދެބައިގޭ ފާޠިމަތު ނަޞީރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މަގާމަށް  ފާޠިމަތު ނަޞީރު  އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ...

  އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮޑަރޭޝަން ފޯރަމްއިން އަރުވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ރައީސް ޔާމީނަށް

  އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމުންދޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަރުވައިފިއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮޑަރޭޝަން ފޯރަމަކީ ...

  64 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ 11 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅު ވެއްޖެ

  10 ޖުލައި 2020 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް 64 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި ...