ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޖަރުމަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  advertisement

  ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަރުމަނުޓީމް ހޯދައިފިއެވެ.

  ޖަރުމަނުޓީމުން މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގައި ޕޯޗްގަލްއާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

  ސްލޮވޭނިޔާގައި ރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ދާދިހަމަހަމަ ވާދަވެރި ކުޅުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް  ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓު ގައި ޖަރުމަނުން ވަނީ އެޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ލީޑު ހޯދާފައެވެ. މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކަސް ނިމެޗާއެވެ. މިލަނޑަކީ އެޓީމުގެ ރިޑެލް ބަކޫގެ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ނިމެޗާ ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާ ލަނޑެކެވެ.

  ޖަރުމަނުޓީމުން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ލީޑު ހޯދުމުން ޕޯޗުގަލް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންވެސް އިތުރަށް ކުޅުން ރަގަޅުކޮށް މެޗްގެ  ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެންދިޔައީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ޖަރުމަން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ.  

  މިމުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ  ޕޯޗުގަލްގެ ފަބިއޯ ވިއެރާއެވެ. މިމުބާރާތުގައި 4 ލަނޑު ޖަހައިގެން އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރޭގެ މެޗްގައި ޖަރުމަންޓީމަށް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިން  ނިމެޗާއެވެ.

   މިއީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޓީމް މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ޖެހިޖެހިގެން ދާވަކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަރުމަންޓީމް ހޯދިކަމުގައިވިޔަސް 2019 ވަނައަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ޖަރުމަންވަނީ ސްޕެއިން އަތުން ބަލިވެފައެވެ

  ޕޯޗުގަލްއަށް ބަލާއިރު މިއީ ޔުއެފާ އެކާވިސް އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އެގައުމު ބަލިވި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 1994، 2015 ވަނަ އަހަރުވެސް ފައިނަލުގައި ކުޅެ ޕޯޗުގަލް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

  މިމުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ  ޕޯޗުގަލްގެ ފަބިއޯ ވިއެރާ
  އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިގެން ރަންބޫޓު ހޯދި ޖަރުމަންގެ  ނިމެޗާ

  ތަފްސީލް އަންނަނީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މޭޔަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ޤާބިލް މީހުން އިންތިޚާބް ކޮށްގެން – އެލްޖީއޭ

  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބޮޑުބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ މޭޔަރާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ރައީސުން އިންތިޙާބް ކުރުމުގައި ޤާބިލް ...

  މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ފުލޫ ކްލިނަށް ދެއްކި މީހަކު

  މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެންމެ މީހެކެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

  ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނި ކްލަސްޓާ އަދި ކޯވިޑް ވިލެޖް ކްލަސްޓާ : އެންމެ ބޮޑު ދެ ކްލަސްޓާ

  އިއްޔެއަކީ މިދިޔަ މަހުގެ 15ގައި މާލެއިން ކޯވިޑް-19 ފެނުނު ފަހުން މިހާތަނަށް އެއް ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ...

  އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 3 މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން އަލަށް ނެގުނު 331 ސާމްޕަލްތަލުގެ ...

  “ފަރުކޮއި” ޕްރޮޖެކްޓް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގައި ފަށައިފި

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފަރުތަކާއި ފަރުތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ދިރުންތަކުގެ ރީތިކަމާއި، އެތަންތަނުގެ މުހިންމުކަން ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ...

  ޓޫރިސްޓް އެކްސްކާޝަންތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

  ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން ޓޫރިސްޓުން އެކްސްކާޝަނަށް ރަށްރަށް ގެންދިޔުން މިވަގުތަށް މަނާކަމެއްގެ ...