ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެއާޕޯޓަށް

  advertisement

  ޓެރަަރިސްޓް ހަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެފިއެވެ.

  ނަޝީދު އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ހައި ސެކިއުރިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޭޑީކޭން އެމްބިއުލާންސްގައެވެ .

  މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:27 ގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެން ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ބާރުގަދަ ކަމުގެ ސަބަބުން، ބޮމުގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި ހުރި ރޭދާފުއްތަކުގެ ތެރެއިން ފުއްތަކެއް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް ވަނީ ވަދެފައެވެ. 16 ގަޑި އިރުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު އައީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ.

  މިއަދު ޖެރުމަނަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ އިރު، އެނދުން ތެދުވެވަޑައިގެން ގޮނޑިގައި އިށީނދެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަޝީދު ވަނީ އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއެކު ސެލްފީއެއްވެސް ނަންގަވާފައެވެ. ކޮޅައް ހުއްނަވާ ނަންގަވާފައިވާ ސެލްފީއަށް ފަހު، ނަޝީދު ވަނީ އިއްޔެ އީދު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހިންނަށް ދަންނަވާފައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

  ޝަރިއާތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާފުށީ ...

  ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރު ބަންދުކޮށް، ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ %20 އަށް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިގެ %20 ކުޑަކުރުމަށް ނިންމަވާ މިމަހުގެ 19އިން 26 އަށް ސަރުކާރުގެ ...

  މެޑްޓެކުން 18 އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފި

  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސްއާ ރާއްޖެ ގެންނަން ހަވާލުކުރި ރުތަކުގެ ތެރެއިން 18 ވެންޓިލޭޓަރެއް މިއަދު ގެނެސްފި ...

  ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހެއް މާލެއިން ހައްޔަރު ކޮށްފި

  ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ވާ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ...

  އައްޑޫ ހެރަތެރަ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ހަދައިފި – ހެރެތެރެ ފެސިލިޓީގައި 270 ކޮޓަރި ހުންނާނެ

  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ އަތޮޅު ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓުކަމަށް ޓޫރިޒަމް ...

  ކޮވިޑް19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް

  ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް  202865 އަށް އަރައިފި އެވެ. މިހާތަނަށް މުޅި ...