ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޗެލްސީއާއި ރެއާލްގެ މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

  ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗު އެއްވަރުވެފައިވަނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ ނަތިޖާއަކުންނެވެ.

  މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޗެލްސީންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީން ކާމިޔާބު ކުރި މިލަނޑު އެޓީމށް ކާމިޔާބުކޮށްދީނީ ޕްލިސިޗެވެ.      ޕްލިސިޗްގެ މިލަނޑަކީ ރެއާލްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާގެ ތެރެއިން އެޓީމުގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާ ކަޓުވާލުމަށްފަހު ގޯލްތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެން ޕްލިސިޗް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާ ލަނޑެކެވެ.

  ޗެލްސީން ގިނައިރު ބޯޅަ ގެންގުޅެ ގިނަ ހަމަލާތެކެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން މިމެޗްގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ބެންޒީމާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ރީތި ލަނޑުންނެވެ.

  މިމެޗް 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުގެން ނިމުމުން ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު އޮތްގޮތުން ބޮޑީ ޗެލްސީއަށެވެ. އެއީ މިމެޗް އެކެއް އެކަކުން އެއްވަރުވެފައިވާތީ އަވޭ ގޯލުން ޗެލްސީއަށް ކުރި ލިބޭތީއެެވެ.

  ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެނަމަ ޗެލްސީ ފައިނަލަށް ހޮވޭނެއެވެ. އެމެޗް އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ކުޅެން ޖެހޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނިމިއްޖެކަމަށްވާނަމައެވެ. އެ އަށް ވުރެ ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އެމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެނަމަ އަވޭގޯލްގެ ތަފާތުން ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ ރެއާލްމެޑްރިޑެވެ.

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޕީއެސްޖީއެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމެޗް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިރޭ 0:00 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި

  ރާއްޖޭގެ ކޮންމާތާކު ހުރެވެސް ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ...

  ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ބަލައިނުގަންނަން އީސީއިން ނިންމައިފި

  ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށްބުނެ މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް،  ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ...

  ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

  ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ބަދަލު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އަލީ ވަހީދު، މިނިސްޓަރ ...

  ލޯކަލް ޑިމޮކްރަސީ އާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫގެ ކައުންސިލަރުން

  ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އިއްޔެ ފެށްޓެވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫސިޓީގެ ތިން ...

  ދުބާއީގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  ރާއްޖޭ ފުލުހުންނާއި ދުބާއީ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނީ، ދުބާއީ ...

  ސެމީފައިނަލްގައި މީދޫ ޓީމާ ވާދަކުރާނެ ޓީމަކަށް ފޭދޫ ވޮލީޓީމް ހޮވިއްޖެ

  މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫގައި ބާއްވާ ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީކަޕް 2020 ” ...