އަމީތާބާއި އޭނަގެ ދަރި އަބީޝޭކްވެސް ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އަމީތާބް ބައްޗަންއާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަބީޝެކް ބައްޗަން  ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެ  އަމީތާބު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

  އަމީތާބުގެ ރަސްމީ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ކޯވިޑް-19 އަށް އޭނާ ޕޮސިޓިވްވީ އިއްޔެ އެވެ. އަދި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންދަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ނާނާވަތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށް އަމީތާބުގެ ޓުވިޓާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

  އަބީޝޭކް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނަ އަދި އޭނާގެ ބައްޕަ  ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވީނަމަވެސް އަދި ފެންނަނީ ވަރަށް އާދައިގެ އަލާމާތްތަކެއް ކަމަށެވެ. ދެމީހުންވެސް ތިބީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ކަމަށް އަބީޝެކްގެ ޓުވިޓާގއިވެސް ބުނެފައިވެއެވެ

  އަމީތާބް ޕޮސިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އާއިލާގެ އެންމެންނާއި އޭނާއަށް ފަރުވާ ދިން ހުރިހާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ ކޯވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި އެވެ.

  މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އާއި ދިމާވެފައިވާ އެންމެން އަމިއްލައަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އަމީތާބު އެދިފައިވެ އެވެ.

  އަމީތާބު ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ މިހާރު 77 އަހަރެވެ. މި ބަލީގައި އެންމެ އަވަހަށް ހާލު ސީރިއަސް ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނެވެ.

  އަމީތާބަށް ކޮވިޑްޖެހުމާއި ގުޅިގެން ސަޕޯޓަރުންނާއި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހިތާމަ ފާޅުކޮށް އަވަށް ޝިފާއަކަށް އެދެމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ލޯޑު ބޮޑުވާ ބައެއް ގަޑިތަކުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑޭނެ – ފެނަކަ

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ފަންނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، ލޯޑު ބޮޑުވާ ބައެއް ...

  ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކޮށް، ބޯޑަރު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

  އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން މިގޮތައް ނިންމެވިކަން ...

  ކޮވިޑް-19: އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

  އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވަނީ ...

  އައްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  އައްޑުއަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވުމުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މި ...

  ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް މޯލްޑިވިއަންއިން މެދުކަނޑާލައިފި

  މާލެ ސިޓީ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ދަތުރުތައް މޯލްޑިވިއަންއިން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. ޤައުމީ އެއަރލައިން ‘މޯލްޑިވިއަން’ ...

  ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަކަން ބަޔާންމިއުނިކް ހޯދައިފި

  މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރުވެސް ނަތީޖާ އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުނު އިތުރު ގަޑީގެ 4 ވަނަ މިނިޓްގައި ...