އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗްތައް ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ: މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފު

  އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗްތަށް ލާމު ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވިގެންދާނެކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް މިހެންވިދާޅުވީ ލ.ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ހުޅުވުމަށް އެސްޓޭޑިއަމްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ( 3 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު ) ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
  މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާދަކަދައްކަމުން ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް، ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކާއި ފުޓްސެލް ދަނޑުތަށްވެސް ރަށްރަށުގައި އަޅާ ނިމި ކުޅެމުންދާކަމަށާއި އަދި މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި އެކި ދަނޑުތަކާއި ކޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިނިމިގެންދާ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއީ މަސައްކަތް ނިމި ހުޅުވިގެންދާ 9ވަނަ ދަނޑުކަމަށާއި 39 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ މުހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މާލެއަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ބަދަލްކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

  ލ.ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް

  މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ އުއްމީދަކީ ލ.އަތޮޅުގެ ކުދިން މިޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެ، ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދޭތަން ފެނުންކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ހަރަދު ކުރަމުންދާކަމަށާއި މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލްވެސް ހޯދާފައިވަނީ މިސަރުކާރުގެ ބުރަ މަސައްކަތުންކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

  އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗްތައް މިއަދާހަމައަށް ކުޅެފައިވަނީ މާލޭގައި އެކަންޏެވެ. 2014ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު އޭއެފްސީ ޗެލެންޖްކަޕްގެ މެޗްތަށް ކުޅެފައިވަނީ މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސީޓީގެ ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

  ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަން ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙުއެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ރޭ ކުޅެވުނު ކާމިޔާބުކުރީ ޗެލެންޖާސް

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް  ޓީމް ޗެލެންޖާސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފޭދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ  އަހުމަދު ރަޝީދާއި ...

  ޗައިނާއިން ފޮނުވި އެހީގެ ތަކެތި ލިބިއްޖެ

  ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަދި ޗައިނާގެ ބިލިއަނަރެއް ކަމަށްވާ ޖެކްމާ އަދި ޗައިނާގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ...

  އިއްޔެ އިންދި ގަސްތަކަށް ރޭ ގެއްލުންތަކެއްދީފި

  ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އިއްޔެ މެންދުރުފަހުން މީދޫ ބޮޑުމަގުގައި އިންދި ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގަސްތަކަށް  ރޭބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ...

  އައްޑުއަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

  ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން އިތުރަށް ގޯސް ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ...

  ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020- ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު

  މީދޫގައި ބާއްވަމުން އައި ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ...

  މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ބްރޫޕްބީން ސެމީއަށް ގައުމު ، ކްއާޓާފައިނަލަށް ތައްލިއާއި އޭޓީ

  މިނިވަންކަޕް  ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019  ގެ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ގައުމު އެފްސީ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ...