14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާވަނީ ގެއްލިފައި- އެޗްއާރުސީއެމް

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން 14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް ހިއުމަންރައިޓްސްއޮފްދަމޯލްޑިވްސް ( އެޗްއާރުސީއެމް )  އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  މިމަހުގެ 1 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 27 ރަށު ކައުންސިލަކުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މައުލޫމާތު އެޗްއާރުސީއެމުން އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު ކޮވިޑް 19 އާއިގުޅިގެން 334 މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް 14 ކައުންސިލަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 27 ރަށުގެ ތެރެއިން 7 ރަށެއްގައި މީހުން ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާއިރު 9 ރަށެއްގައި ހޯމް އައިސްލޭޝަންގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާކަމަށްވެސް އެރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކާބޯތަކެތި ލިބެން ނެތްކަމަށް ދެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާއިރު މަސްދުވަހަށްވާވަރަށް ކާބޯތަކެތި ނެތްކަމަށް 9 ރަށަކުން ބުނެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެފައިވާކަން 6 ރަށަކުން ބުނެފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން ދެރަށަކުން ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ މަތިންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

  މިރިޕޯޓްގައި 1 ރަށެއްގައި ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތި އާއިލާއެއް އެބަހުރިކަމަށާ ރަށުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ފިޔަވައި އެހެނ ބިދޭސީންނަށް ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތިކަމަށް 3 ރަށަކުން ފާހަގަކުރާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

  ގިނަ ރަށްރަށުގައި ބޯފެން ރައްކާކޮށްފައިވާއިރު 4 ރަށެއްގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބޯފެން ރައްކާކުރެވިފައިނެތްކަމަށާ ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނެ ފެނުގެ އަގުބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް އެއްރަށުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

  މީގެ އިތުރަށް ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ގޭސް ރަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން 3 ރަށަކުން ފާހަގަކުރާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫގެ ލޮކްޑައުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

  އައްޑޫސިޓީގައި އިއުލާން ކުރި ފުރަބަނދު އުވާލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން ބޭސްފަރުވާއަށްމާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ...

  ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ސިޓީގެ ޑިއަސްއަށް

  “ޕްރޮފެޝަނަލް ރައިޓާސް އެސޯސިސޭޝަން” އިން ހޮވި އެންމެ ފަހުން ނިމުނު އިގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ...

  އައްޑޫ ހެރަތެރަ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ހަދައިފި – ހެރެތެރެ ފެސިލިޓީގައި 270 ކޮޓަރި ހުންނާނެ

  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ އަތޮޅު ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓުކަމަށް ޓޫރިޒަމް ...

  ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިންޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ސްޕެއިން ޓީމް އައިސޮލޭޝަނަށް

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެބުސްކެޓްސް ކޮވިޑް 19 ...

  ކަނޑުމަތީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، އެކަކު މަރުވެ އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

  ކ ގުޅީ ބޭރުން ދެ ލޯންޗް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި  އެކްސިޑެންޓުގައި ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ...

  އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފި

  އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފިއެވެ. އެ ގޮތުން ގެނެސްފައިވަނީ ...