• Categories
  • Archives

ދާދުގެ 4 ލަނޑާއެކު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާންގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ ކުރިހޯދައިފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗްގައި ބޫޓާނާއި ދެކޮޅަށް ރޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމު ކުޅުނު މެޗް 7 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ  ބޮޑު ތަފާތަކުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗްގައި ރާއްޖެއިން ޖެހި ހަތް ލަނޑުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ހަސަން ނާއިޒް (ދާދު) އެވެ.

ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު ގައުމީޓީމުން ބާކީކޮށް، އަދި މެޗްފެށެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް އައްސަދު އަލީ ( އަޑުބަރޭ )  ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާން ކޮށް  ޓީމާ ދުރަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް  ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ރޭގެ މިމެޗްގައި ރާއްޖެ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން ލިބުނު ފުރުސަތަކީ  11 ވަނަ މިނިޓްގައި  ދާދުއަށް ބޫޓާންގެ ކުޅުންތެރިއަކު އެޓީމުގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ ތެރެއިން ކުރި ފައުލްއަކާއިގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު މިޕެނަލްޓީގައި  އަލީ ފާސިރު ފޮނުވާލި ބޯޅަ ވަނީ ބޭރަށް ގޮސްފައެވެ. .

ރޭ ގެމެޗްގައި ރާއްޖޭގެގައުމީޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު  35 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ހަމްޒާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުގެ އަދި ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށުނުތާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ  ނާއިޒް ( ދާދު ) އެވެ.

މި މެޗްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު 69 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އިބްރާޙިމް ވަހީދެވެ. ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުގެ 4 ވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ 77 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނާއިޒް  ( ދާދު ) އެވެ.

ބޫޓާން ކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމުން  ޖެހި ފަސް ވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ 80 ވަނަ މިނިޓްގައި ނާއިޒް ( ދާދު )  ކާމިޔާބުކޮށްދީ މިމެޗްގައި ނާއިޒް ( ދާދު ) ވަނީ  ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ.

މިމެޗްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 6 ވަނަ ލަނޑު 82 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީވެސް ދާދުއެވެ.

މި މެޗްގައި ރާއްޖެ އިން ކާމިޔާބުކުރި ހަތް ވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުމުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ހުސެއިން ސިފާއު އެވެ.

ބޫޓާންގެ މައްޗަށް ހޯދި މޮޅާ އެކު ކޮލިފިކޭޝަން ބުރު ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަން ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމު ކުޅުނު ހަ މެޗުން   ހަ ޕޮއިންޓާ ލިބިގެން ރާއްޖެ ހިމެނޭ ޑީ ގްރޫޕުން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ ތިންވަނައެވެ.

މި ގްރޫޕުން އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކޮލިފައިވީ ފަލަސްތީނާއި އޮމާންއެވެ. އެ ދެ ޓީމަށް ވެސް ކޮލިފިކޭޝަން ބުރު ނިމުނުއިރު 15 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ގޯލުގެ ތަފާތުން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ލިބެނީ އޮމާނަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫ ސްކޫލް ބަލިކޮށް 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫ ސްކޫލް ހޯދައިފި

މަމެން އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ހިތަދޫ ސްކޫލް ހޯދައިފިއެވެ. ...

ޓީމް އަލްފައިން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ޓީމް އަލްފައިން ޖެހިލައިފިއެވެ. ފޭދޫ ...

ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަފޭ ޑިއުފް ...

މުއްސަދުގެ ގޯލުން އެފްސީ ޝައުގަށް މޮޅެއް

މުއްސަދުގެ ގޯލުން ގައުމު އެފްސީގެ މައްޗަށް އެފްސީ ޝައުގު ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގަންބުރި ...

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗް: މޮޅުވީ އަތޮޅުމަދަރުސާ ޓީމް

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 16 ...

މިނިވަންކަޕް 2018 : ފައިނަލަށް ތައްލިހިއާއި ޑީކޭ

ހުޅުދޫގައި މިހާރު ބާއްވަމުންދާ  “މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތު”ގެ ފައިނަލަށް ތައްލިހި އާއި ޑީކޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ...