• Categories
  • Archives

ލިވަޕޫލްއާއި ކުޅެން ޖެހިލުމެއް ނުވޭ – ގާޑިއޯލާ

ލިވަޕޫލްއާއި ކުޅެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުން ނުވާކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗް ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗް ގާޑިއޯލާ މިހެން ބުނީ އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ އެންމެ ކުރީގައިވާ ލިވަޕޫލްއާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު  ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށެވެ.

މިދެޓީމް ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައިކުޅޭ މެޗާއިބެހޭގޮތުން ގާޑިއޯލާބުނީ މިފަހަރު ލިވަޕޫލް ވަރަށް ވަރުގަދަކަމަށާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލް ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅޭކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރު ލިވަޕޫލްއަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެނަމަ އެމީހުން މޮޅުކަމަށް ގަބޫލް ކުރާނެކަމަށްވެސް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.  އަދި މީގެ އިތުރަށް ގާޑިއޯލާބުނީ ސިޓީ ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި މޮޅުނުވާތާ ވަރަށްގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެކަމަށެވެ.

އޭނާބުނީ އެންމެ ފަހުގެ އިގިރޭސި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި އޭނާގެ ޓީމާމެދު ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރެއް އެބައޮތްކަމަށާ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން އޭނާ އުއްމީދުކުރާ ކަންކަން ގިނަމަށެވެ.

ލީގު ޓޭބަލްގައި މިދެޓީމަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 19 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ގޯލްގެ ތަފާތުން އެއްވަނަލިބެނީ ސިޓީއަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެވަޓަންއިން ތަފާތުބޮޑުކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވެއްޖެވެ. އެވަޓަންގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މިރޭ ކުޅުނުމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މިރޭ ކުޅުނު މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބްރައިޓަން އާއި ބައްދަލުކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ...

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމުން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކޯޗު ޒައިނުއްދިން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ. ކޯޗެއްގެ ...

ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ފައިނަލަށް އާސެނަލް ދަތުރުކޮށްފި

ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ފައިނަލަށް އާސެނަލް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ...

ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗާއި ނާއިބް ރައީސް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ފާތިފް ތެރިންމާއާއި ނާއިބްރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލްބާރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ހޯމަދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ...

އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޑެންމާކްގެ ކެރޮލައިން ވޮޒްނިއާކީ ހޯދައިފި

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ އަންހެން ސިންގަލްސް އިވެންޓްގެ    ޗެމްޕިއަންކަން ޑެންމާކްގެ ކެރޮލައިން ވޮޒްނިއާކީ ހޯދައިފިއެވެ. މެލްބަންގެ  ރޮޑްލޭވަރ އެރީނާގައި ކުޅެވުނު ...