• Categories
  • Archives

އަޔެކްސް އާއި ބާސެލޯނާ ސެމީފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކްއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި، ޔުވެންޓަސްގެ 2-1 ން ބަލިކޮށް އަޔެކްސް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ.

ޔުއެންޓާސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗު އަޔެކްސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޔުއެންޓާސް ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ހޯދާފައިވަނިކޮށް ފައިހަތުން އަރައި ދެލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގްގެ މެޗް އަޔެކްސް ދަނޑުގައި ކުޅެ  1-1 އެއްވަރުވެފައިވަނިކޮށް ޔުއެންޓާސްގެ ދަނދުގައި ކުޅެވުނު ދެވަނަ ލެގްގެ މެޗް ފެށުމުގެ ކުރީން އެޑްވާންޓޭޖު އޮތީ، ޔުވެންޓަސްއަށެވެ. އެއީ އެ ޓީމު އަތުގައި އަވޭގޯލެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުން އޮތުމުންނެވެ. އެ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު، މެޗަށް ނިކުތް ޔުވެންޓަސްއިން ފުރަތަމަ ލީޑްވެސް ނެގި އެވެ. އެ ޓީމުގެ ލަނޑު މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބު ކުރީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އަޔެކްސްގެ ޒުވާން ޓީމުން ޔުވެންޓަސްއިން ލީޑް ނެގިތާ 10 މިނެޓް ފަހުން  ލނަޑެއޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި އެވެ. އެ ޓީމުގެ ލަނޑު 34 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބު ކުރީ، ޑޮނީ ވެން ޑީ ބީކް އެވެ.

އެއްލަނޑު އެއްލަނޑުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްނިމި ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށިގެން އަޔެކްސްގެ ޒުވާނުން ކުޅުންތެރީންވަނީ  މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓްގައި އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 2-1 އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަޓިސް ޑި ލިޓްއެވެ.  އަޔެކްސްއިން މެޗްގެ ލީޑު ހޯދުމުން ޔުވެންޓަސްއިން ކުޅުން ރަނގަޅު ކޮށް މެޗުން މޮޅުވެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް މެޗްނިމިގެން ދިޔައީ 2-1 ން ޔުއެންޓާސް ބަލިވެގެންނެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކްއާޓާފައިނަލްގައި އެންމެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުމަކަށް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ އަނެއްމެޗްކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓަޑާއި، ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތި ލުމެވެ. ފުރަތަމަ ލެގް މެޗު ޔުނައިޓަޑްގެ ދަނޑު ގައި ކުޅެ ބާސާ މޮޅުވީ 1-0 ންނެވެ. އެހެންނަމެވެސް، ބާސާގެ ކޭމްޕްނޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު، ބާސާއިން ޑޮމިނޭޓްކޮށް ޔުނެއިޓެޑް 3-0 ގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިކޮށް 4-0 ގެ އެގްރިގޭޓުން މޮޅުވެ ސެމީފައިނަލަށްވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.
މިމެޗްގައި މެސީ، ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، ބާސާގެ އަނެއް ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ ފިލިޕޭ ކްޓީނިއޯ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެވަޓަންއިން ތަފާތުބޮޑުކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވެއްޖެވެ. އެވަޓަންގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

އެފްއޭކަޕް ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗެލްސީން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ. ރޭ މެޗުގައި ...

ސާޖިއޯއަގުއެރޯއަށް ޝިއަރާގެ ރެކޯޑް ފަހަނަޅާ ދެވިދާނެ- ބެނާޑޯ ސިލްވަރ

ސާޖިއޯއަގުއެރޯއަށް އިގިރޭސި ކުރީގެ ފޯވާޑް އެލަން ޝިއަރާގެ ރެކޯޑް ފަހަނަޅާ ދެވިދާނެކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ބެނާޑޯ ސިލްވަރ ބުނެފިއެވެ. ...

ނޭމާއަށް ފުރިހަމަ ފޯމުގައި ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ފްރާންސް ލީގުގައި މާސޭއާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ...

ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރަޝިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެއްޖެ

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ބެލްޖިއަމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ގްރޫޕް އައިގައި ހިމެނޭ ބެލްޖިއަމްއާއި ...

ޗެލްސީން އިސްތިއުފާ ނުދޭނެ ކަމަށް ކޮންޓޭ ބުނެފި

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ. ...