• Categories
  • Archives

އަޔެކްސް އާއި ބާސެލޯނާ ސެމީފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކްއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި، ޔުވެންޓަސްގެ 2-1 ން ބަލިކޮށް އަޔެކްސް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ.

ޔުއެންޓާސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗު އަޔެކްސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޔުއެންޓާސް ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ހޯދާފައިވަނިކޮށް ފައިހަތުން އަރައި ދެލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގްގެ މެޗް އަޔެކްސް ދަނޑުގައި ކުޅެ  1-1 އެއްވަރުވެފައިވަނިކޮށް ޔުއެންޓާސްގެ ދަނދުގައި ކުޅެވުނު ދެވަނަ ލެގްގެ މެޗް ފެށުމުގެ ކުރީން އެޑްވާންޓޭޖު އޮތީ، ޔުވެންޓަސްއަށެވެ. އެއީ އެ ޓީމު އަތުގައި އަވޭގޯލެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުން އޮތުމުންނެވެ. އެ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު، މެޗަށް ނިކުތް ޔުވެންޓަސްއިން ފުރަތަމަ ލީޑްވެސް ނެގި އެވެ. އެ ޓީމުގެ ލަނޑު މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބު ކުރީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އަޔެކްސްގެ ޒުވާން ޓީމުން ޔުވެންޓަސްއިން ލީޑް ނެގިތާ 10 މިނެޓް ފަހުން  ލނަޑެއޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި އެވެ. އެ ޓީމުގެ ލަނޑު 34 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބު ކުރީ، ޑޮނީ ވެން ޑީ ބީކް އެވެ.

އެއްލަނޑު އެއްލަނޑުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްނިމި ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށިގެން އަޔެކްސްގެ ޒުވާނުން ކުޅުންތެރީންވަނީ  މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓްގައި އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 2-1 އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަޓިސް ޑި ލިޓްއެވެ.  އަޔެކްސްއިން މެޗްގެ ލީޑު ހޯދުމުން ޔުވެންޓަސްއިން ކުޅުން ރަނގަޅު ކޮށް މެޗުން މޮޅުވެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް މެޗްނިމިގެން ދިޔައީ 2-1 ން ޔުއެންޓާސް ބަލިވެގެންނެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކްއާޓާފައިނަލްގައި އެންމެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުމަކަށް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ އަނެއްމެޗްކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓަޑާއި، ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތި ލުމެވެ. ފުރަތަމަ ލެގް މެޗު ޔުނައިޓަޑްގެ ދަނޑު ގައި ކުޅެ ބާސާ މޮޅުވީ 1-0 ންނެވެ. އެހެންނަމެވެސް، ބާސާގެ ކޭމްޕްނޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު، ބާސާއިން ޑޮމިނޭޓްކޮށް ޔުނެއިޓެޑް 3-0 ގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިކޮށް 4-0 ގެ އެގްރިގޭޓުން މޮޅުވެ ސެމީފައިނަލަށްވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.
މިމެޗްގައި މެސީ، ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، ބާސާގެ އަނެއް ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ ފިލިޕޭ ކްޓީނިއޯ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް ޗިލީ ސެމީއަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް، ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުން، ޗިލީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ...

ޔޫއެފާ އެވޯޑަށް، ނޮމިނޭޓްވީ ރޮނާލްޑޯ ސަލާހު އަދި މޮޑްރިޗް

ޔުއޭފާ އިން 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓް ...

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބާސެލޯނާ ހޯދައިފި

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބާސެލޯނާ ހޯދައިފިއެވެ ބާސެލޯނާ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ސެވިއްޔާ 5 ލަނޑު 0 ...

ސިޓީ ބަލިވުމުން 4 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލިވަޕޫލްއަށް ލިބިއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި  ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލްސް ބައްދަލުކުރިމެޗުން ސިޓީ ބަލިވުމާއިގުޅިގެން ޕްރިމިއާލީގުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްއިން ...

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް މަރުވެއްޖެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު، އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޑަރެން ސްޓެވާޓް މަރުވެއްޖެއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ސްޓެވާޓް ...

އާސެނަލްގައި 12 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ވޮލްކޮޓް އެވަޓަންއާއި ގުޅިއްޖެ

ދިގު މުއްދަތެއް އާސެނަލްގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު ތިއޯ ވޮލްކޮޓް އެވަޓަންއާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. ތިން އަހަރާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ...