• Categories
  • Archives

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް ޗިލީ ސެމީއަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް، ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުން، ޗިލީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ދެ މުބާރާތުގެވެސް ޗެމްޕިއަން ޗިލީން ކޮލަމްބިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީއިރު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވުމުން، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ކުރި ހޯދައިގެން ނެވެ.

ޗިލީން ޖެހި ހުރިހާ ޕެނަލްޓީއެއް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ކޮލޮމްބިޔާއަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ ،ވިލިއަމް ޓެސިލޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީ އެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގައި ޗިލީން ދެ ލަނޑު ޖެހި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވީ.އޭ.އާރް ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ، ފުރަތަމަ ލަނޑު އޮފްސައިޑްކަމަ ށެވެ. އަދި ވީ.އޭ.އާރް ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ، ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހިއިރު، ޗިލީގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނުކަމަ ށެވެ.

2016ގައި ބޭއްވި މުބާރާތުން ކޮލޮމްބިޔާ ކަޓުވާލި ޓީމަކީވެސް ޗިލީ އެވެ. މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ޗިލީން ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ އެ ޓީމް ވާނީ، އާޖެންޓީނާ ފިޔަވައި، ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތިން މުބާރާތެއް ޖެހިޖެހިގެން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ޓީމަ ށެވެ.

އާޖެންޓީނާއިން ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތިން މުބާރާތެއް ޖެހިޖެހިގެން ކާމިޔާބުކުރީ، ނަވާރަ ސަތޭކަ ސާޅީހުގެ އަހަރުތަކުގަ އެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޗިލީ ނިކުންނާނީ އުރުގުއޭ އަދި ޕެރޫ ވާދަކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަ ށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޮޕާއެމެރިކާ 2019– ސުއަރޭޒްގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ، އުރުގުއޭ ކަޓައިފި

ސުއަރޭޒްގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އެންމެ ގިނައިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އުރުގޭ މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ. ކޮޕާ ...

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމުން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކޯޗު ޒައިނުއްދިން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ. ކޯޗެއްގެ ...

ބާސެލޯނާއަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ ލީގުގުގެ ކުރީކޮޅު ރެއާލްއަށް ގެއްލުނު ޕޮއިންޓްތަކުގެ ސަބަބުން- ޒިދާން

ބާސެލޯނާއަށް ސްޕެނިޝްލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ ލީގުގުގެ ކުރީކޮޅު ރެއާލްއަށް ގެއްލުނު ޕޮއިންޓްތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ޒިދާން ...

އެވަޓަންއިން ތަފާތުބޮޑުކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވެއްޖެވެ. އެވަޓަންގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު، ބާސެލޯނާއަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ 5 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ...

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލް ސުޕަކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޭ ކުޅުނު ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕްގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ލިވަޕޫލް ތަށި ހޯދައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ އިސްތަންބުލްގައި ކުޅެވުނު ޔޫއޭފާ ...