• Categories
  • Archives

ކަރަންޓްގެ އަގުތައް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި އެއްވަރަކަށް- މެމްބަރު ނިހާދު

ކަރަންޓްގެ އަގު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ހުންނަނީ މާލެއެކޭ އެއްވަރަށްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ސަންގުޓީވީގެ ޚަބަރަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިގޮތައް  މާލެއެކޭ އެއްއަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި ކަރަންޓްގެ އަގު މިހާރު ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު ސަބްސިޓީއެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެމްބަރު ނިހާދު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ އަގުހެޔޮކޮށް ތެލުން ލިބޭ ޑިއުސްކައުންޓްވެސް މިހާރު ކަރަންޓް ބިލުން ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށެވެ. މީގެ ކުރީން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓް ޔުނިޓެއްގެ އަގު-/7 ރުފިޔާއަށް ހުރިކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކަރަންޓްގެ އަގު ހުންނާނީ މާލެއާއި އެއްއަގެއްގައިކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނިހާދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށާ މިގޮތުން އައްޑޫގެ އިންޖީނުގޭގައި އާޖަނަރޭޓަރު ސިސްޓަމްތައް ބަހައްޓާ މުޅި ނެޓްވޯކް އެއްކޮށް ބަދަލުކުން ހިމެނޭކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން މިކަންކަމަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓްކޮށް އެމަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށްވެސް މެމްބަރު ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އަޅަމުން އަންނަ މިސްކިތް ކައިރީގައި ރޭ ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ...

މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު

  Advertisement ޒަމާނުއްސުރެން ފަށައިގެން ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ އައްޑޫސިޓީ މީދޫއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ...

މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މި ބިދޭސީ މިހާ ރަހީނުކޮށްފައި ...

ޤާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ – އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެ، ބޭނުންވަނީ ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން މާފު –އަދުހަމް

4 ޑިސެމަބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަނަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ...

އައްޑޫ އީދި ސަމާގައި ހިމެނިގެން ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން ބޭއްވި ސަގާފީ ޝޯވ ރޭ ބާއްވައިފި

އައްޑޫ އީދި ސަމާގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން ގެނެސްދިން ...

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ތިން މީހަކު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ތިން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ...