• Categories
  • Archives

ކަރަންޓްގެ އަގުތައް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި އެއްވަރަކަށް- މެމްބަރު ނިހާދު

ކަރަންޓްގެ އަގު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ހުންނަނީ މާލެއެކޭ އެއްވަރަށްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ސަންގުޓީވީގެ ޚަބަރަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިގޮތައް  މާލެއެކޭ އެއްއަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި ކަރަންޓްގެ އަގު މިހާރު ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު ސަބްސިޓީއެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެމްބަރު ނިހާދު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ އަގުހެޔޮކޮށް ތެލުން ލިބޭ ޑިއުސްކައުންޓްވެސް މިހާރު ކަރަންޓް ބިލުން ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށެވެ. މީގެ ކުރީން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓް ޔުނިޓެއްގެ އަގު-/7 ރުފިޔާއަށް ހުރިކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކަރަންޓްގެ އަގު ހުންނާނީ މާލެއާއި އެއްއަގެއްގައިކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނިހާދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށާ މިގޮތުން އައްޑޫގެ އިންޖީނުގޭގައި އާޖަނަރޭޓަރު ސިސްޓަމްތައް ބަހައްޓާ މުޅި ނެޓްވޯކް އެއްކޮށް ބަދަލުކުން ހިމެނޭކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން މިކަންކަމަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓްކޮށް އެމަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށްވެސް މެމްބަރު ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

“ފަރުކޮއި” ޕްރޮޖެކްޓް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފަރުތަކާއި ފަރުތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ދިރުންތަކުގެ ރީތިކަމާއި، އެތަންތަނުގެ މުހިންމުކަން ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ...

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހިތަދޫން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ...

ސައުތް އެފްރިކަން އެއަރލައިންސްގެ ސީދާ ދަތުުރުތައް އައްޑޫ ސިޓީ ގަމަށް ފަށައިފި

ސައުތް އެފްރިކަން އެއަރލައިންސްގެ ސީދާ ދަތުުރުތައް ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ސައުތް އެފްރިކަން އެއާރލައިންސްގެ ފުރަތަމަ ...

މީދޫގެ އިސްރަށްވެހީން ކެނެރީފް ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގެ އިސްރަށްވެހީން ކެނެރީފް ރިސޯޓަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯ ...

އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް ހޯދައިފި

ފެނަކަ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (އެފްއާރުސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނަމުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް ...

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ : 60 ދިވެހިން އަދި 68 ބިދޭސީން

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވުވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 128 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މި ...