• Categories
  • Archives

3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން ނޭމާ ބާސެލޯއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅައިފި

ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާއިން ފަށާފައިވާކަމަށް ސްޕޭންގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނޭމާ ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމާބެހޭ ގޮތުން ޕީއެސްޖީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނާނީ ކްލަބްގެ ރައީސެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސްގެ ނާސިރު އަލްޚަލީފާއެކު މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީއަކަށް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް  ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅަނީ 3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެ ނޭމާ ގެނައުމަށެވެ.

ހުށަހަށބާސެލޯނާއިން ހުށަހުށަހަޅަނީ 33 3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން އޭނާ ގެނައުމަށެވެ، ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވަނީ ފައިސާކަމަށްވެސް ސްޕެއިންގެ ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ. މިވަގުތައް ބަލާއިރު ފައިސާ ހޭދަކުރުމަކީ ބާސެލޯނާއަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫންނެވެ. ސަބަބަކީ ނޭމާ ގެނައުމަށް 200 މިލިއަނާގާތަށް ޚަރަދުކޮށްފިނަމަ ޔޫއޭފާ ފައިނޭޝިއަލް ފެއަރ ޕްލޭއާއި ޚިލާފްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ ބާސެލޯނާއަށް ސަސްޕެންޝނެއް އައުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ދިފާއުގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން މިކަންބޮޑުވުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ ސެޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެއާމަނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބާސެލޯނާ ހޯދައިފި

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބާސެލޯނާ ހޯދައިފިއެވެ ބާސެލޯނާ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ސެވިއްޔާ 5 ލަނޑު 0 ...

އިނގިރޭސީން ބަލިކޮށް، ބެލްޖިއަމުން ތިންވަނަ ހޯދައިފި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިނގިރޭސީން ބަލިކޮށް، ބެލްޖިއަމުން ތިންވަނަ ހޯދައިފިއެވެ. ތިންވަނަ ހޮވުމަށް ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގް ސްޓޭޑިއަމްގައި ...

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް މަރުވެއްޖެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު، އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޑަރެން ސްޓެވާޓް މަރުވެއްޖެއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ސްޓެވާޓް ...

ހަމަސް ދުވަހަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ޖޮކޮވިޗް މޮޅެއް ހޯދައިފި

ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެއް ނަމްބަރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުގައި އޮތް ސާބިއާގެ ނޯވަކް ޖޮކޮވިޗް އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ، އެނބުރި ...

އެވަޓަންއިން ތަފާތުބޮޑުކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވެއްޖެވެ. އެވަޓަންގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

ސިޓީއަތުން މޮޅުވެ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުން ކަޓާ ސިޓީ ފައިނަލަށް

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން މެންޗެސްޓަރ މޮޅުވިކަމުގައިވިޔަސް  ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުން ކަޓާ މެންޗެސްޓަރ ...