• Categories
  • Archives

މިނިވަން ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް

މިފަހަކަށް އައިސް ހުޅުދޫގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ އެންމެބޮޑު ، އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިނިވަންކަޕްގެ ނަމުގައި ކޮންމެއަހަރުވެސް ބާއްވަމުންއަންނަ  ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަން ޔަޤީނެވެ.

މިމުބާރާތް ބާއްވަން ފެށިފަހުން ” މިނިވަންކަޕް ” ފުޓްސަލް މުބާރާތް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ދުރާލާ ތައްޔާރުވެގެން އައްޑުއަތޮޅުގައި މެދުނުކެޑި  ބޭއްވޭ ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށެވެ.

advertisement

“ލެޓްސް ޑިވެލޮޕް އަވަރ ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ޑްރަގްސް” މިޝިއާރުގެ ދަށުން މެރެތަން އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މިއަހަރުގެ  މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިމުބަރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަކީ، ތައްލިހި އެފްސީ، ރިއަލް އޭޓީ، ވިކިންގ އެފްސީ، ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ، ކެނަރީފް، މަލްޓިޖީނިއިސް ސިޓީ، ރިސޯޓް ބޯއިސް، ޒެލޯން އަދި ގައުމު އެފްސީ އެވެ.

މި މުބާރާތަށް ޒުވާނުންގެ ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަނަން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ފޯރީގައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް މެރެތަންވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 40000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  20000 ރުފިޔާއެވެ.

މިމުބާރާތް އޯގަސްޓް 02ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ނިމޭނީ އޯގަސްޓް 13ވަނަދުވަހު އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޔޫރަޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް އެތުލެޓިކޯ ދަތުރުކޮށްފި

އާސެނަލް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ޔޫރަޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް އެތްލެޓިކޯ  މެޑްރިޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ...

ޕޮލިސްކަޕް 2019 : ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ކުޅެވޭނެ

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޕޮލިސް ދަނޑުގައި އީދު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ...

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019: ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަޓީމްގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓްބޯއިސް ސެމީފައިނަލަށް

މިނިވަންކަޕް 2019 ގައި ރިސޯޓް ބޯއިސް އާއި ޕޮލިސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ގްރޫޕް އޭގެ ...

އެއިލެންޑް އެފްސީއަތުން ބޮޑުތަފާތަކުން ގައުމު އެފްސީ މޮޅުވެއްޖެ

އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ މެޗު ބޮޑުތަފާތަކުން ގައުމު އެފްސި ކާމިޔާބު ...

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް: ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ޓަފްސިކްސްއާއި ޗެލެންޖާސް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް 4 ޓީމް ހޮވިއްޖެވެ. މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނު ޓީމްތަކަކީ ޓީމް ޓަފްސިކްސް ...

ޗައިނާގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގެ އައީދީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު ...