• Categories
  • Archives

ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ނިންމުމަށް ޕީއެސޖީންވަނީ ބާސާއަށް އަންގައިފި

އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ނޭމާގެ ސޮއި ބާސާއަށް މަޖުބޫރު ވެއްޖެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ބާސާއިން ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ނިންމުމަށް ޕީއެސޖީންވަނީ ބާސާއަށް އަންގާފައެވެ.

މިގޮތުން މީގެ ކުރީންވެސް ބާސާއަށް ކުޅެފައިވާ ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބާސާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންއަންނަކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދޭކަމުގެ އުއްމީދު ބާސާއަށް ބޮޑުކަމަށވެސްް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ސަންތޯސްގައި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ނޭމާ ބާސާއަށް ބަދަލުވީ 2013 ވަނައަހަރުއެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 186 މެޗްގައި 105 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް އެޓީމާއެކު ސްޕެނިޝްލީގު ދެފަހަރު ، ކޮޕާޑެލްރޭ 2 ފަހަރު ، ސްޕެނިޝް ސްޕަކަޕް އަދި ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ފީފާ ކްލަބްވޯލްކަޕްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ނޭމާއަންނަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެ އެކްލަބްގައިވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ އެކްލަބަށް މިހާތަނަށް 58 ކުޅެ  51 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ގައުމީޓީމާއެކު އޮލިމްޕިކްސް ރަންމެޑަލް މިދިޔައަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ނޭމާވަނީ ގައުމީޓީމަށް ކުޅުނު 97 މެޗްގައި 60 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާވަނީ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް 2013 ވަނައަހަރު އަދި ސައުތު އެމެރިކަން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2011 ވަނައަހަރު ބްރެޒިލްއާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ލިވަޕޫލްގެ ސަލާހު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް، ލިވަޕޫލްގައި ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ މިސްރުގެ ...

އިރުޝާދިއްޔާ ބަލިކޮށް ޝަރަފުއްދީން ފައިނަލަށް

އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާގެ ފައިނަލަށް  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ...

” އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018″ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިގާ ހޯދައިފި

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން 21 ވަނަ ދުވަހަށް  ” އައިއެސްއޭ ...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫ މުބާރާތް: ފޭދޫޓީމާ ހިތަދޫޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް ފޭދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އައްޑޫއަތޮޅު މުބާރާތުގައި  ހިތަދޫޓީމާއި ފޭދޫ ޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް  ފޭދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހިތަދޫ ރަސްމީ ...

މިނިވަންކަޕް 2019: ސެމީފައިނަލަށް މަލްޓީޖީނިއަސްއާއި ތައްލިހި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި މިދިޔައަހަރު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ހުޅުދޫ ތައްލިހި ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހިތަދޫ ...

ބާސެލޯނާ އިން ކޮޕާ ޑެލްރޭގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި

ކޮޕާޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗްގައި ލެވާންޓޭއާއި ބައްދަލުކުރިމެޗް  3 ލަނޑު 0 ...