• Categories
  • Archives

ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ނިންމުމަށް ޕީއެސޖީންވަނީ ބާސާއަށް އަންގައިފި

އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ނޭމާގެ ސޮއި ބާސާއަށް މަޖުބޫރު ވެއްޖެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ބާސާއިން ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ނިންމުމަށް ޕީއެސޖީންވަނީ ބާސާއަށް އަންގާފައެވެ.

މިގޮތުން މީގެ ކުރީންވެސް ބާސާއަށް ކުޅެފައިވާ ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބާސާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންއަންނަކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދޭކަމުގެ އުއްމީދު ބާސާއަށް ބޮޑުކަމަށވެސްް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ސަންތޯސްގައި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ނޭމާ ބާސާއަށް ބަދަލުވީ 2013 ވަނައަހަރުއެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 186 މެޗްގައި 105 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް އެޓީމާއެކު ސްޕެނިޝްލީގު ދެފަހަރު ، ކޮޕާޑެލްރޭ 2 ފަހަރު ، ސްޕެނިޝް ސްޕަކަޕް އަދި ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ފީފާ ކްލަބްވޯލްކަޕްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ނޭމާއަންނަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެ އެކްލަބްގައިވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ އެކްލަބަށް މިހާތަނަށް 58 ކުޅެ  51 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ގައުމީޓީމާއެކު އޮލިމްޕިކްސް ރަންމެޑަލް މިދިޔައަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ނޭމާވަނީ ގައުމީޓީމަށް ކުޅުނު 97 މެޗްގައި 60 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާވަނީ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް 2013 ވަނައަހަރު އަދި ސައުތު އެމެރިކަން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2011 ވަނައަހަރު ބްރެޒިލްއާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޒުވާނުންނަށް ރާއްޖޭގައި ނޫޅެވޭ ދަރަޖައަށް ކަންތައްތައް ހިނގައްޖެ : ނަޝީދު

ޒުވާނުންނަށް ރާއްޖޭގައި ނޫޅެވޭ ދަރަޖައަށް ކަންތައްތައް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު  އޯޑިއޯ ...

މިނިވަންކަޕް 2019: ސެމީފައިނަލަށް މަލްޓީޖީނިއަސްއާއި ތައްލިހި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި މިދިޔައަހަރު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ހުޅުދޫ ތައްލިހި ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހިތަދޫ ...

މިވަގުތަކީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ރޮޒެއިނާ ނުވަތަ އެމްޑީޕީއާއި ދުރަށްދާންވީ ވަގުތެއްނޫން

މިވަގުތަކީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓް ރޮޒެއިނާ އާދަމްއާއި ނުވަތަ  އެމްޑީޕީއާއި ދުރަށްދާންވީ ވަގުތެއްނޫނެވެ . މިވަގުތަކީ ...

ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްގެން ދެއްވާ މެޑަލް ސ. މީދޫ މެރިހާނާ މަރިޔަމްދީދީ ހާސިލްކޮށްފި

ކީރިތިި ގުރުއާން ހިތު ދަސްކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބަދުﷲ ޔާމީން އަބަދުލް ގައްޔޫމް ދެއްވާ މެޑަލްއާއި ހަނދާނީލިއުން ސ. މީދޫ ...

ދެބެއިން ސީ ލައިސަންސް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފި

މީދޫގެ ދެފަރާތަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިންގެ ސީލައިސަން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ...

ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ހަސަން އަވާހަރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އަބްދުލް ...