• Categories
  • Archives

ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ނިންމުމަށް ޕީއެސޖީންވަނީ ބާސާއަށް އަންގައިފި

އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ނޭމާގެ ސޮއި ބާސާއަށް މަޖުބޫރު ވެއްޖެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ބާސާއިން ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ނިންމުމަށް ޕީއެސޖީންވަނީ ބާސާއަށް އަންގާފައެވެ.

މިގޮތުން މީގެ ކުރީންވެސް ބާސާއަށް ކުޅެފައިވާ ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބާސާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންއަންނަކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދޭކަމުގެ އުއްމީދު ބާސާއަށް ބޮޑުކަމަށވެސްް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ސަންތޯސްގައި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ނޭމާ ބާސާއަށް ބަދަލުވީ 2013 ވަނައަހަރުއެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 186 މެޗްގައި 105 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް އެޓީމާއެކު ސްޕެނިޝްލީގު ދެފަހަރު ، ކޮޕާޑެލްރޭ 2 ފަހަރު ، ސްޕެނިޝް ސްޕަކަޕް އަދި ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ފީފާ ކްލަބްވޯލްކަޕްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ނޭމާއަންނަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެ އެކްލަބްގައިވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ އެކްލަބަށް މިހާތަނަށް 58 ކުޅެ  51 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ގައުމީޓީމާއެކު އޮލިމްޕިކްސް ރަންމެޑަލް މިދިޔައަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ނޭމާވަނީ ގައުމީޓީމަށް ކުޅުނު 97 މެޗްގައި 60 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާވަނީ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް 2013 ވަނައަހަރު އަދި ސައުތު އެމެރިކަން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2011 ވަނައަހަރު ބްރެޒިލްއާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މާޅޮހުގެ އުއްމީދީ ކީޕަރު އިބޫ ވެލެންސިއާ އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އއ. މާޅޮހުގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި އުއްމީދީ ކީޕަރު އިބްރާހީމް ...

ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫޓީމް ހޯދައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ޒޯން 8 ...

މުޝާއާއި މޫސަ ބައިކޮޅަށްޖެހި ގޯލްތަކުން ގައުމުއެފްސީއަށް މޮޅެއް

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނުމެޗް ގައުމު އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ  ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ...

ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ ސްރީދޭވީ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްރީދޭވީ މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން، ހޮނިހިރު ...

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް- ފައިނަލަށް ޓޫބްރަދާސްއާއި ގައުމު އެފްސީ

ސިޔާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކެނެރީފުން ބައިވެރިވި ސަބްއޯޝަނިކު މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި ގުޅިގެން މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި ކުޅޭނެ ދެޓީމް ...

ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީއާއެކު ރައީސް ޔާމީން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް!

ފީފާ ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ އުފުލާލި ފުރަތަމަ ދިވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ފީފާ ...