• Categories
  • Archives

ގްރޫޕްއޭއިން ކްއާޓާފައިނަލަށް މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ޒެލޯން

މިނިވަންކަޕްގެ ކްއާޓާފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސް ހޯދައިފިއެވެ.

މަލްޓިޖީނިއަސް ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 ގެ ގްރޫޕް އޭގެ އެންމެ ފަހުމެޗްގައި އެމްއެންޑީއެފްއާއި  ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 10 ލަނޑު 4 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗުން މަލްޓިޖީނިއަސް މޮޅުވުމުން 4 މެޗު ކުޅެގެން  6 ޕޮއިންޓް ލިބި ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެޓީމް ކްއާޓާފައިނަލަށްވަނީ ހޮވިފައެވެ. މިގްރޫޕުން 3 ވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި  ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރަދޫ ޒެލޯންއެވެ.

މިގްރޫޕްގައި ކުޅެވުނު ހުރިހާމެޗަކުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ގްރޫޕްގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ ރިސޯޓްބޯއިސްއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި އެމްއެންޑީއެފް ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެމެޗްގައި ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި މަލްޓީޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްއެވެ.

މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމްހޯދި މަލްޓީޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމާ ވާދަކޮށް އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ޓީމް މޮޅުވެއްޖެ

މަމެން އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެޓީމް ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާ ވާދަކޮށް ...

ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް މޮޅުވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު  ކުޅެވުނު 14 އަހަރުން ...

މިއަދުވެސް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމު ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު މެންދުރު  ކުޅެވުނު 14 އަހަރުން ...

ސިޔާކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމު އެފްސީ ހޯދައިފި

މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ސިޔާކަޕް” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމު އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ.  މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ...

އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތް ޓޫސިސްޓަރ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޓީމް ލެއްޗޭ ބަލިކޮށް ޓޫސިސްޓަރ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިމަހުގެ 12 ...

ފޭދޫޓީމާ މީދޫ ޓީމާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫޓީމް

މީދޫ ޓީމަކާއި ފޭދޫ ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ...