• Categories
  • Archives

ގްރޫޕްއޭއިން ކްއާޓާފައިނަލަށް މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ޒެލޯން

މިނިވަންކަޕްގެ ކްއާޓާފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސް ހޯދައިފިއެވެ.

މަލްޓިޖީނިއަސް ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 ގެ ގްރޫޕް އޭގެ އެންމެ ފަހުމެޗްގައި އެމްއެންޑީއެފްއާއި  ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 10 ލަނޑު 4 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗުން މަލްޓިޖީނިއަސް މޮޅުވުމުން 4 މެޗު ކުޅެގެން  6 ޕޮއިންޓް ލިބި ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެޓީމް ކްއާޓާފައިނަލަށްވަނީ ހޮވިފައެވެ. މިގްރޫޕުން 3 ވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި  ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރަދޫ ޒެލޯންއެވެ.

މިގްރޫޕްގައި ކުޅެވުނު ހުރިހާމެޗަކުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ގްރޫޕްގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ ރިސޯޓްބޯއިސްއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި އެމްއެންޑީއެފް ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެމެޗްގައި ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި މަލްޓީޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްއެވެ.

މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމްހޯދި މަލްޓީޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓިމާއި ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމް

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ...

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޓީމް ބާކީ ބަލިކޮށް ފޭދޫ އެފްސީ ސެމީއަށް

ސިޔާ ކަޕުގައި އިއްޔެ ޓީމު ބާކީ އަދި ފޭދޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން ފޭދޫ އެފްސީ ...

ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު މަހުލޫފާއި އޭއެފްސީގެ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ދައުވަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އޭއެފްސީގެ ރައީސް ބަހުރޭނުގެ ...

ހީނާ އެކެޑެމީގެ ޓީމަކާ ހުޅުމީދޫ އީޓީއެފްގެ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވޭ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗް ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރީގެ ކޯޗު އަހުމަދު ސަލީމް (ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމު ) ގެ ...

އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތް ޓޫސިސްޓަރ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޓީމް ލެއްޗޭ ބަލިކޮށް ޓޫސިސްޓަރ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިމަހުގެ 12 ...

ވިޝަލްގެ 2 ވަނަ ހެޓްރިކާއެކު އޭޓީއަތުން ގައުމު މޮޅުވެއްޖެ

ވިޝަލް މިނިވަންކަޕް 2019 ގައި  ހެދި 2 ވަނަ ހެޓްރިކާއެކު 5-4 ން ރިއަލް އޭޓީ އަތުން  ގައުމު ...