• Categories
  • Archives

ގްރޫޕްއޭއިން ކްއާޓާފައިނަލަށް މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ޒެލޯން

މިނިވަންކަޕްގެ ކްއާޓާފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސް ހޯދައިފިއެވެ.

މަލްޓިޖީނިއަސް ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 ގެ ގްރޫޕް އޭގެ އެންމެ ފަހުމެޗްގައި އެމްއެންޑީއެފްއާއި  ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 10 ލަނޑު 4 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗުން މަލްޓިޖީނިއަސް މޮޅުވުމުން 4 މެޗު ކުޅެގެން  6 ޕޮއިންޓް ލިބި ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެޓީމް ކްއާޓާފައިނަލަށްވަނީ ހޮވިފައެވެ. މިގްރޫޕުން 3 ވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި  ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރަދޫ ޒެލޯންއެވެ.

މިގްރޫޕްގައި ކުޅެވުނު ހުރިހާމެޗަކުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ގްރޫޕްގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ ރިސޯޓްބޯއިސްއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި އެމްއެންޑީއެފް ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެމެޗްގައި ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި މަލްޓީޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްއެވެ.

މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމްހޯދި މަލްޓީޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޓީމް ޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ޗެލެންޖާސް ފައިނަލަށް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ  ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލު މެޗުގައި ޓީމް ޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ...

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓިމާއި ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމް

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ...

ލަނޑު ޖަހަން ލިބުނު ގިނަ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފި އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ލަނޑު ޖަހަން ލިބުނު ގިނަ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ނުހިފި ދިއުމުގެ ސަބަބުން ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 16  އަހަރުން ދަށުގެޓީމް ...

ޓޫ ބްރަދާސްއާއި އެއްވަރުވެ އެފްސީ ސަބޯޝަނަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް

ސިޔާކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކެނެރީފުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި  އެފްސީ ސަބޯޝަން  ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި ޓޫ ބްރަދާސްއާއި ވާދަކޮށް ...

ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް އަތޮޅުމަދަރުސާ ކުރިހޯދައިފި

ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅެވުނު 16 އަހަރުން ...

ރެފްރީގެ ނިންމުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަޑު ރެފްރީއަށް އަމާޒުކޮށްފި

މަމެން އައްޑޫއިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗަށްފަހު  އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމްގެ ...