• Categories
  • Archives

ބާރުވަޔާއެކު ރޭދަންވަރުކުރި ވިއްސާރައިގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ 3 ގެޔަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެ

އައްޑުއަތޮޅަށް ރެއިންފެށިގެން ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ރޭ ދަންވަރު 3:30 ހާއިރު ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން 3 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލާއި އެތިންގެއަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެތެރެއިން ބާރުވަޔާއެކު އެއްލާލި މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅުގެ ބައެއް ގޮސްޖެހިފައިވަނީ  އޯކިޑްމާގޭ ފުރާޅުމަތީގައެވެ.  ހުޅުދޫ ކިނާރާގެ ފުޅާގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ގަދަވަޔާއެކު  އެއްލާލާފައިވާއރު މީދޫ އޯކިޑްމާގޭ ފުރާޅުގެ ބައެއްވެސް ގަދަވަޔާއެއކު އެއްލާލައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައެވެ.

11 އޯގަސްޓް 2019: މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައި

މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މިތިންގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ސީލިން ހަލާކުވެ ފަރުރީޗަރުތައްވެސްވަނީ ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.  މިތިންގެގޭ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ މީދޫ ރޯނުގެއަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

11 އޯގަސްޓް 2019: މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައި

ރޭ ދަންވަރު ގަދަވަޔާއެކު ކުރި ވިއްސާރައިގައި މީދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ރުއްގަސްތައްވެސްވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މީދޫ އިޖުތިމާއީމަރުކަޒުގެ ފާރުންބައެއްވެސްވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލުން މިހާރު ބަލަމުންދާކަމަށާ  ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގުޅިގެން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށްއެހީތެރކަންފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަކަމަށްވެސް ކައުންސިލުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

11 އޯގަސްޓް 2019: ގަދަވަޔާއެކު އެއްލާލި މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅު އޯކިޑްމާގެ ގޯތިތެރޭގައި

ރޭ ދަންވަރު 3:41 ގައި އައްޑު އަށް 51 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހިފައިވާ ކަަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި  ރޭ ދަންވަރު ޖެހުނު ގަދަ ވައިގައި އައްޑުއަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުން   24 ގެއަކަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ވެގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ދިރާގު ފައިބާ ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ރައުޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތާއި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން، އެ ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށް ލާން ޙުކުމް ކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހާއި ހަ ދުވަހަށް ޖަލަށް ...

ވެއްޓުނު ފުލައިޓުން ދަތުރުކުރި ދިވެހި ދަރިވަރުގެ ހާލު ރަނގަޅު: ޑރ. ޝަނީޒް

ނޭޕާލްގެ ކަތަމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ދިވެހި ދަރިވަރަށް އެ ހާދިސާގައި މާބޮޑު ...

“ރަން އިން އައްޑޫ”ގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އައްޑުއަތޮޅުގައި  ބާއްވާ “ރަން އިން އައްޑޫ”ގެ އިވެންޓުގައި ހިމެނޭ  ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ...

މަގޫދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކައަށް ގަނެފި

ފ. މަގޫދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ...

ހުޅުމީދޫ މެދު ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ތަރައްގީކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް

ސ. ހުޅުމީދޫ މެދު  ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ...