• Categories
  • Archives

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 : ފައިނަލަށް ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ތައްލިހި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 ގެ ފައިނަލުން ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ތައްލި  ޖާގަހޯދައިފިއެވެ.

ރެސޯޓްބޯއިސް ފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ މިރޭ ކުޅެވުނު މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ބައްދަކުކޮށް  6 ލަނޑު 4 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގައި ރެސޯޓްގެ ހުސެން އީމާން 3 ލަނޑު ޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައިވެއެވެ.   ރެސޯޓްބޯއިސްގެ އަނެއް 3 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެލަނޑު އަލީ ހާފިޒު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު އެޓީމުގެ އަނެއްލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިބްރާހިމް އަސްވާދެވެ. މަލްޓީޖީނިއަސްއިން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި 4 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އީމާން ނަޒީރު ، ހަސަން ލައުހު ، އަލީ ފަހުމީ އަދި އަނީލް އިބްރާހިމްއެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރެސޯޓްބޯއިސްގެ ހުސެން އީމާނެވެ.

މިރޭ ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަމެޗުގައި ގައުމު އެފްސީއާއި ބައްދަލުކޮށް 8 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން މޮޅުވެ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ހޯދީ މިދިޔައަހަރުވެސް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދާފައިވާ ތައްލިހިއެވެ.

މިމެޗްގައި ތައްލިހިޓީމްގެ އަލީޝިފާއު 3 ލަނޑުޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައިވާއިރު އެޓީމުގެ މުހައްމަދު ލިޔާހު 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ދެން އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 3 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޝަމްހާދު ސައީދުއާއި އަލީ ލިރުއާމް އަދި އަބްދުﷲ އިމްރާނެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތައްލިހިޓީމްގެ އަލީޝިފާއުއެވެ.

ތައްލިއާއި ރެސޯޓްބޯއިސް ބައްދަލުކުރާ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ ތޭރަ ވަނަދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް  ވޮލީބޯލް މުބާރާތް 2018 : ރޭ ކުޅެވުނު  މެޗް ޓީމް އަލްފައިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖޯލިއަންސް މިކްސް  ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނަމުގައި މިހާރު ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި  ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ޓީމް އަލްފައިން ...

ޕޮލިސްކަޕް 2019 ގެ ފައިނަލަށް ކެނެރީފް ދަތުރުކޮށްފި

ޕޮލިސްކަޕް 2019 ގެ ފައިނަލަށް ކެނެރީފް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ ކެނެރީފު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ ރޭ ކުޅެވުނު ސެމީ ...

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019: ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަޓީމްގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓްބޯއިސް ސެމީފައިނަލަށް

މިނިވަންކަޕް 2019 ގައި ރިސޯޓް ބޯއިސް އާއި ޕޮލިސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ގްރޫޕް އޭގެ ...

ގްރޫޕްއޭއިން ކްއާޓާފައިނަލަށް މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ޒެލޯން

މިނިވަންކަޕްގެ ކްއާޓާފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސް ހޯދައިފިއެވެ. މަލްޓިޖީނިއަސް ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ...

ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް މޮޅުވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު  ކުޅެވުނު 14 އަހަރުން ...

ފުރަތަމަފަހަރަށް ޓަފްސިކް ބަލިވެއްޖެ

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ޓީމް ޓަފްސިކް ބަލިވެއްޖެވެ. މިމުބާރާތުގައި ޓަފްސިކް މީގެ ކުރީން ކުޅުނު ދެމެޗުން ...