• Categories
  • Archives

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 : ފައިނަލަށް ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ތައްލިހި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 ގެ ފައިނަލުން ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ތައްލި  ޖާގަހޯދައިފިއެވެ.

ރެސޯޓްބޯއިސް ފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ މިރޭ ކުޅެވުނު މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ބައްދަކުކޮށް  6 ލަނޑު 4 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގައި ރެސޯޓްގެ ހުސެން އީމާން 3 ލަނޑު ޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައިވެއެވެ.   ރެސޯޓްބޯއިސްގެ އަނެއް 3 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެލަނޑު އަލީ ހާފިޒު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު އެޓީމުގެ އަނެއްލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިބްރާހިމް އަސްވާދެވެ. މަލްޓީޖީނިއަސްއިން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި 4 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އީމާން ނަޒީރު ، ހަސަން ލައުހު ، އަލީ ފަހުމީ އަދި އަނީލް އިބްރާހިމްއެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރެސޯޓްބޯއިސްގެ ހުސެން އީމާނެވެ.

މިރޭ ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަމެޗުގައި ގައުމު އެފްސީއާއި ބައްދަލުކޮށް 8 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން މޮޅުވެ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ހޯދީ މިދިޔައަހަރުވެސް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދާފައިވާ ތައްލިހިއެވެ.

މިމެޗްގައި ތައްލިހިޓީމްގެ އަލީޝިފާއު 3 ލަނޑުޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައިވާއިރު އެޓީމުގެ މުހައްމަދު ލިޔާހު 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ދެން އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 3 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޝަމްހާދު ސައީދުއާއި އަލީ ލިރުއާމް އަދި އަބްދުﷲ އިމްރާނެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތައްލިހިޓީމްގެ އަލީޝިފާއުއެވެ.

ތައްލިއާއި ރެސޯޓްބޯއިސް ބައްދަލުކުރާ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ ތޭރަ ވަނަދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ގަންބުރު ޗެލެންޖް 2018

ގައުމުއެފްސީއާއި ޕޮލިސް ބައްދަލުކުރިމެޗް ގަންބުރި ޖެލެންޖް 2018 ގެ ނަމުގައި މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގައުމު ...

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019: ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަޓީމްގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓްބޯއިސް ސެމީފައިނަލަށް

މިނިވަންކަޕް 2019 ގައި ރިސޯޓް ބޯއިސް އާއި ޕޮލިސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ގްރޫޕް އޭގެ ...

ފަހަތުން އަރާ 3 ލަނޑު ޖަހައިގެން މަރަދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ކުރި ހޯދައިފި

އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާގައި މިއަދު މެންދު ކުޅެވުނު ...

“އައްޑޫ މެރަތަން” ގައި ބައިވެރިވާނަންތަ؟ މި އޮތީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަ.

“އައިރަނާސް” އިން އިންތިޒާމް ކުރާ އައްޑޫ މެރަތަން އަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ...

ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 މިރޭ ފަށަނީ

” ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 ”  ގެ ނަމުގައި ބޭއްވޭ  ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިރޭ ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖަހިފައެވެ. ...

މިނިވަންކަޕް 2019 ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” މިނިވަންކަޕް 2019 ” ގުރުއަތުލުމަށް 31 ޖުލައި 2019 ވަނަ ...