• Categories
  • Archives

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 : ފައިނަލަށް ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ތައްލިހި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 ގެ ފައިނަލުން ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ތައްލި  ޖާގަހޯދައިފިއެވެ.

ރެސޯޓްބޯއިސް ފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ މިރޭ ކުޅެވުނު މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ބައްދަކުކޮށް  6 ލަނޑު 4 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގައި ރެސޯޓްގެ ހުސެން އީމާން 3 ލަނޑު ޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައިވެއެވެ.   ރެސޯޓްބޯއިސްގެ އަނެއް 3 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެލަނޑު އަލީ ހާފިޒު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު އެޓީމުގެ އަނެއްލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިބްރާހިމް އަސްވާދެވެ. މަލްޓީޖީނިއަސްއިން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި 4 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އީމާން ނަޒީރު ، ހަސަން ލައުހު ، އަލީ ފަހުމީ އަދި އަނީލް އިބްރާހިމްއެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރެސޯޓްބޯއިސްގެ ހުސެން އީމާނެވެ.

މިރޭ ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަމެޗުގައި ގައުމު އެފްސީއާއި ބައްދަލުކޮށް 8 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން މޮޅުވެ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ހޯދީ މިދިޔައަހަރުވެސް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދާފައިވާ ތައްލިހިއެވެ.

މިމެޗްގައި ތައްލިހިޓީމްގެ އަލީޝިފާއު 3 ލަނޑުޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައިވާއިރު އެޓީމުގެ މުހައްމަދު ލިޔާހު 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ދެން އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 3 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޝަމްހާދު ސައީދުއާއި އަލީ ލިރުއާމް އަދި އަބްދުﷲ އިމްރާނެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތައްލިހިޓީމްގެ އަލީޝިފާއުއެވެ.

ތައްލިއާއި ރެސޯޓްބޯއިސް ބައްދަލުކުރާ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ ތޭރަ ވަނަދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

” އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018″ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިގާ ހޯދައިފި

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން 21 ވަނަ ދުވަހަށް  ” އައިއެސްއޭ ...

ފަހަތުންއަރާ ގައުމު ޖޫނިއާސްގެ މައްޗަށް ޓޫބްރަދާސް ކާމިޔާބު ހޯފައިފި

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފަހުހާފްގައި  ޖެހި ލަނޑުތަކުން  ފަހަތުން އަރާ ގައުމު ޖޫނިއާސް ބަލިކޮށް ޓޫބްރަދާސްއިން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ...

އަޟްހާއީދު ކުޅިވަރު: ލީޕަޓުގެ ހެޓްރިކާ ދެބެއިންގެ 2 ގޯލާއެކު ހުޅުދޫޓީމުން މީދޫޓީމް ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ލީޕަޓު  3 ގޯލުޖަހާ  ހެދި ހެޓްރިކްގެ އިތުރަށް   ފޭދޫގެ މަޝްހޫރު ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެބެއިން ކަމުގައިވާ ...

އެންމެ މޮޅު ދެކުޅުންތެރިއަކަށް ސްރީލަންކާގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދިނުމަށް އެއިމްސް ކްލިނިކުން ނިންމައިފި

Advertisement ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ...

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލްމެޗް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫޓީމަކާ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލްމެޗް  ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ...

ޓޫ ބްރަދާސްއާއި އެއްވަރުވެ އެފްސީ ސަބޯޝަނަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް

ސިޔާކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކެނެރީފުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި  އެފްސީ ސަބޯޝަން  ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި ޓޫ ބްރަދާސްއާއި ވާދަކޮށް ...