• Categories
  • Archives

އައްޑޫ އީދި ސަމާގައި ހިމެނިގެން ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން ބޭއްވި ސަގާފީ ޝޯވ ރޭ ބާއްވައިފި

އައްޑޫ އީދި ސަމާގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން ގެނެސްދިން ސަގާފީ ޝޯވ ރޭއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާ ގުޅުވާލައިގެން ރޭ ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ބޭއްވުނު މިޝޯވއަށް އާއްމުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު މިޝޯވއިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ މުޅިން ދިވެހިވަންތަ ގޮތްތައްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިޝޯވ މިގޮތައް ބޭއްވުމުގެ މަގްސަދަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް މުއްސަންދި ސަގާފަތެއްވާކަން ހާމަކޮށްދީ ދިވެހިންގެ އޭރުގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދިނުމުގެ އިތުރަށް  އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކާބަފައިންގެ ދުވަސްވަރުން އޮތް ރީތި އާދަކާދަތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި މިހާރުގެ ޒުވާނުންނަށް ހަނދާން ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އެ ސަގާފަތް ދިރުވާ އާލާކޮށް ކޮންމެ ފެންވަރެއްގައިވެސް އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަން އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުންކަމަށް ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ޝަޒުލީނު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

” މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ބަލާލަން ރީތި މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދިން ޝޯވއެއް .  މިފަދަ ޗާލު މަންޒަރުންތައް ހިމެނިގެން މިފަދަ ޝޯވްތައް ފަހަކަށް އައިސް އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދަނީ ވަރަށް މަދުން ” ރޭގެ ޝޯވ ބެއްލެވި ބޭފުޅަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ރޭ ބޭއްވުނު މިސަގާފީ ޝޯވ ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް އާއްމުންގެ ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހާޒިރު ވެފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަށް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާދަމާއަކީ ރާއްޖެއަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިގޮތައް ނިންމީ ...

އިންފުލުއެންޒާއަކީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނޭޅިއްޖެނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްވާވާފަދަ ވައިރަހެއް

އިންފުލެންއެންޒާއަކީ  އިންފުލެއެންޒާ ވައިރަސްއަކުން ނޭވާލާ ނިޒާމަށްޖެހޭ އަރިފުސް ރޯގާފަދަ ބައްޔެކެވެ. މިބަލީގެ އަލާމާތްތަކަކީ ހުންއައުމާ ، ކެއްސުމާއި ކަރުގައި ...

ހުޅުދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު އަލީ މުހައްމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ހުޅުދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު އަލީ މުހައްމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. އަލީ މުހައްމަދު އެމްޑީޕީއަށް ރޭ ސޮއިކުރައްވާފައިމިވަނީ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ...

ރޮޒެއިނާގެ ކެމްޕެއިން ބެނާއަކަށް އަނެއްކާވެސް ގެއްލުންދީފި

އޭޕްރިލް މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ...

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރަށް ނިންމާލެވޭނެ – ނަވާޒް

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޖަހާ ރިވެޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލާނެކަމަށް ...

މަޙްލޫފާއި އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ...