• Categories
  • Archives

އައްޑޫ އީދި ސަމާގައި ހިމެނިގެން ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން ބޭއްވި ސަގާފީ ޝޯވ ރޭ ބާއްވައިފި

އައްޑޫ އީދި ސަމާގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން ގެނެސްދިން ސަގާފީ ޝޯވ ރޭއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާ ގުޅުވާލައިގެން ރޭ ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ބޭއްވުނު މިޝޯވއަށް އާއްމުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު މިޝޯވއިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ މުޅިން ދިވެހިވަންތަ ގޮތްތައްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިޝޯވ މިގޮތައް ބޭއްވުމުގެ މަގްސަދަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް މުއްސަންދި ސަގާފަތެއްވާކަން ހާމަކޮށްދީ ދިވެހިންގެ އޭރުގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދިނުމުގެ އިތުރަށް  އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކާބަފައިންގެ ދުވަސްވަރުން އޮތް ރީތި އާދަކާދަތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި މިހާރުގެ ޒުވާނުންނަށް ހަނދާން ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އެ ސަގާފަތް ދިރުވާ އާލާކޮށް ކޮންމެ ފެންވަރެއްގައިވެސް އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަން އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުންކަމަށް ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ޝަޒުލީނު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

” މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ބަލާލަން ރީތި މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދިން ޝޯވއެއް .  މިފަދަ ޗާލު މަންޒަރުންތައް ހިމެނިގެން މިފަދަ ޝޯވްތައް ފަހަކަށް އައިސް އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދަނީ ވަރަށް މަދުން ” ރޭގެ ޝޯވ ބެއްލެވި ބޭފުޅަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ރޭ ބޭއްވުނު މިސަގާފީ ޝޯވ ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް އާއްމުންގެ ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހާޒިރު ވެފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އަޅަމުން އަންނަ މިސްކިތް ކައިރީގައި ރޭ ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ...

މަރަދޫފޭދޫ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވޭ ވޮލީމެޗެއް މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

އަޟްހާއީދާއި ގުޅުވައިގެން މީދޫ ޓީމަކާއި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމަކާއި ދެމެދުކުޅެވޭ  އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް މިއަދު އޮންނާނެއެވެ. މީދޫ އިޖްތިމާއީ ...

ކުޅުދުއްފުށީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ނިމްސްއަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (ނިމްސް) އާއި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު ...

ޒުބޭރުގެ މަރާއިބެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަންދަނީ ކަށަވަރުކުރަމުން – އެން.ސީ.ޓީ.ސީ

ސީރިޔާގައި ހިންގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ބޯބުރިކޮށްލައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ...

ގޯލްގެ ތަފާތުން ބީރިކަނާއަށްވުރެ ކުރިލިބިގެން ރިވެރިން ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިއްޖެ

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ މީދޫ ބީރިކަނާއާއި ހިތަދޫ ރިވެރިން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ...

ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި މީހަކު ހުއްޓަސް އެހެން މީހުންނަށް ގެއިން ބޭރަށް ދެވޭނެ

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ގޭގައި މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރިން އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކުރި އުސޫލުގައި ...