• Categories
  • Archives

އައްޑޫ އީދި ސަމާގައި ހިމެނިގެން ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން ބޭއްވި ސަގާފީ ޝޯވ ރޭ ބާއްވައިފި

އައްޑޫ އީދި ސަމާގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން ގެނެސްދިން ސަގާފީ ޝޯވ ރޭއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާ ގުޅުވާލައިގެން ރޭ ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ބޭއްވުނު މިޝޯވއަށް އާއްމުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު މިޝޯވއިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ މުޅިން ދިވެހިވަންތަ ގޮތްތައްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިޝޯވ މިގޮތައް ބޭއްވުމުގެ މަގްސަދަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް މުއްސަންދި ސަގާފަތެއްވާކަން ހާމަކޮށްދީ ދިވެހިންގެ އޭރުގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދިނުމުގެ އިތުރަށް  އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކާބަފައިންގެ ދުވަސްވަރުން އޮތް ރީތި އާދަކާދަތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި މިހާރުގެ ޒުވާނުންނަށް ހަނދާން ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އެ ސަގާފަތް ދިރުވާ އާލާކޮށް ކޮންމެ ފެންވަރެއްގައިވެސް އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަން އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުންކަމަށް ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ޝަޒުލީނު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

” މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ބަލާލަން ރީތި މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދިން ޝޯވއެއް .  މިފަދަ ޗާލު މަންޒަރުންތައް ހިމެނިގެން މިފަދަ ޝޯވްތައް ފަހަކަށް އައިސް އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދަނީ ވަރަށް މަދުން ” ރޭގެ ޝޯވ ބެއްލެވި ބޭފުޅަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ރޭ ބޭއްވުނު މިސަގާފީ ޝޯވ ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް އާއްމުންގެ ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހާޒިރު ވެފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓައެއްނުލާ – އާސަންދަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް އާސަންދަ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ކެންސަރަށް ފަރުވާ ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 29 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

އައްޑުއަތޮޅުގަމުގައި ހިންގަމުންއަންނަ ފްލައިން ސްކޫލް ނ.މާފަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލް ނ. މާފަރުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް، ބަދަލުކުރަން ...

ސިއްޙީ ނިޒާމްގެ ތާރީޙްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާނެ އެއްކަމަކީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޑޮކްޓަރުންގެ އިންޓާންޝިޕް ފެށިގެން ދިއުން – ނާޒިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި ސިއްޙީ ނިޒާމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް މިސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައިވާއިރު، ސިއްޙީ ނިޒާމްގެ ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާނެ އެންމެ ...

ކޯވިޑް-19 : އަނެއްކާވެސް އިތުރު 14 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27 ...

އާތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތިތައް ނިއްވާލެވުނު

މިރޭ 20:30 ން 21:30 އަށް ފާހަގަކުރެވުނު އާތުއަވަރ “ދުނިޔެއަށްޓަކައި އެއްގަޑިއިރު” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި ...