• Categories
  • Archives

ލޯނު އުސޫލުން ނޭމާ ބާސެލޯނާއަށް ދޫކޮށްލަނީ ؟

ޕީއެސްޖީ  ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެފައިހުރި ތައްޔާރުވެއްޖެވެ.

މީގެ ދެއަހަރުކުރީން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްފީއެއްކަމަށްވާ 222 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ބާސެލޯނާދޫކޮށްލި ފޯވާޑް އަލުން އެކްލަބަށް މިއަހަރު ގެންދެވެންއޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ  ލޯނުއުސޫލުން އޭނާ ދޫކޮށްލުމެވެ. އެއީ ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލަން ކިޔާ އަގުކަމަށްވާ 190 މިލިއަން ޑޮލަރު ބާސެލޯނާއަށް ދެވެން ނެތުމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެފަދަ ބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަކޮށްފިނަމަ ބާސެލޯނާއަށް ފައިނޭޝަލް ފެއަރޕްލޭއާ ޚިލާފްވިކަމުގެ އަދަބެއް އައުންގާތްކަމެއްކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީއެވެ.

ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ބާސެލޯނާއަށް ނޭމާ ދޫކޮށްލުމަށްވުރެބޮޑަށް ޕީއެސްޖީން ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ  ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ނޫނީ ޔުވެންޓާސްއަށް އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެދެކްލަބުން ދޭންބުނާ ފައިސާގެ އަދަދު ބާސެލޯނާއަށްވުރެ އިތުރުވުމެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީއާއެކު ނޭމާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓެކްޓްގައި ބާކީ 3 އަހަރު އޮތްއިރު ކްލަބް ބަދަލުކުރެވެނީ ކުޅުންތެރިޔާގެވެސް ރުހުމުގައެވެ.

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ވޯލްޑްކަޕް ނުފެންނާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ނުކުރުމަށް ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ވޯލްޑްކަޕް ނުފެންނާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ނުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކޭބަލް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް، ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑްކަޕް ...

” އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018″ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިގާ ހޯދައިފި

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން 21 ވަނަ ދުވަހަށް  ” އައިއެސްއޭ ...

ސަރުކާރުން އެއްވެސް އަމިއްލަ އެޖެންޑާއެއް ނުގެންގުޅޭ- އެކްޓިންގ ޔޫތު މިސްޓަރ އަލީވަހީދު

ފުޓްބޯޅައަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރުން އެއްވެސް އަމިއްލަ އެޖެންޑާއެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް އެކްޓިންގ ޔޫތު މިސްޓަރ އަލީވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ...

ފަހަތުން އަރާ ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް އިރުޝާދިއްޔާ ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިރުދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ...

” މިނިވަން ކަޕް ” ފުޓްސަލް މުބާރާތް – އައްޑޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ދިރުން

މިފަހަކަށް އައިސް އައްޑުއަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ އެންމެބޮޑު ، އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ...

ގައުމީ ބީޗް ވޮލީޓީމް ތައިލެންޑަށް ދިއުމަށް ފުރައިފި

ތައިލެންޑުގައި މިމަހުގެ 14 ވަނަދުވަހު ފަށާ އޭވީސީ ބީޗްބޯލް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ދެ ...