• Categories
  • Archives

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުގެ 25 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ޝަރަފަވެރިކޮށްދެއްވި މިޖަލްސާގައި ޚާއްސަ މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ  މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިދު އާއި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާންގެ އިތުރަށް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސަލް ނާޒްނީން އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިސް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ މަރިޔަމް ޝަޒުލީނުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު މިޖަލްސާގައި ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އެސްކޫލަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް  ހަނދާނީ ލިއުން ދެވުނެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް މިޖަލްސާގައި ޝަރީފީ ފްރީސްކޫލަށް މެދުނުކެޑި 25 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި އަދި މިހާރުވެސް ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސ. ހިތަދޫ ގޮމަކާސްތޫރިގޭ ފާތުމަތު ފަރުހާދުއަށާ އެސްކޫލްގައި މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ހަނދާނީ ފިލާ ދެވިފައިވެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުކެޑުމެއްނެތި މިއަދާއިހަމައަށް ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންގެންދަވާ މީދޫ ނަޝޭބް އަލީޝަރީފަށްވެސް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަދާނީ ފިލާ ދެވިފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިއަދަކީ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް

ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަހަކީ، ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ...

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކާމެދު އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އެޅިޔަކަ ނުދޭނަން- ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކާމެދު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އެޅިޔަ ނުދޭން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ...

މިޤަރުނުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތަމިރޭ ހިފާނެ

މިރެއަކީ  ފަލަކީ ކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ރެއެކެވެ. މިޤަރުނުގައި (2001 އިން 2100) ހިފާ ...

ރިޟްވާން ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން – ހުސެއިން ވަހީދު

ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ...

ޝަރަފުއްދީނާއި ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މެޗް އެއްވަރުވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަށް

އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި  އިއްޔެ ހަވީރު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި ...

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތި ޖެހުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއި

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ...