• Categories
  • Archives

ހެންވޭރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްވީ އިރު 10 ތަނެއްގައި ރޯވި

މާލޭގެ ހެންވޭރުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ވީ އިރު 4 ގުދަނާއި 6 ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވިއެވެ.

ރޭ އިރާކޮޅު މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހަތަރު ގަޑިއިރު ފަހުން ކޮންޓްރޯލްވި ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ވަރަށް ގަދައަށް ދުމުގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ހެންވޭރުގައި ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ 7:30 ހާއިރު އެ މުއައްސަސާއަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ ހ. ތިލަފުށީ ގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްނުވެ އެ އަލިފާންގަނޑު ބޮޑވުމުގެ ސަބަބުން ހަ ގެއަކަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 4 ގުދަނަކާ އެކު 6 ގެއެއްގައި އަލިފާނު ރޯވެފައިވާ ކަމަސް އެމް އެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓުން ހަމަޖައްސައިދިނެވެ. އެގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި 300އެއްހާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮންފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި 49 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޝައުނާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ދުމުގެ އަސަރު ކޮށްގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި އައިޖީއެމްޗުގައި ދިޔައީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅުނު ސަރަހައްދަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ އިތުރުން ބައެއް ވަޒީރުންވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ވެސް މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މުލީއާގޭގައި ބޭއްވިއެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މިފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު މާލޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ހުރި ކެމިކަލް ފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ ދުރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދާނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް ވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖުލީހުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާއިން ހުޅުދޫ މީދޫ ވަކިކޮށް ހުޅުދޫ މީދޫއަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު ކަމަށް ހެދުމުން އެދެރަށަށް ފައިދާ ބޮޑު

އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާއިން ހުޅުދޫ މީދޫ ވަކިކޮށް ހުޅުދޫ މީދޫއަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު ކަމަށް ހެދުމުން ފައިދާ ބޮޑު ...

” ސޯލޯމިއޯ ” ގެ ރޯދަ ވީއްލުން ވަރަށްތަފާތު ވާނެ

ރޯދަ މަހުގެ ރޯދަ ވީއްލުންތައް ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް އައްޑޫގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު، ފޭދޫ  “ސޯލޯމިއޯ” ...

“ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް އިއްޔެ މީދޫގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ...

މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިހާރުވެސް މީދޫ ދާއިރާގެ ...

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ( ތަފްސީލް އަންނަނީ )

ބިރުދައްކާ މަރުގެ އިންޒާރު ދިނަސް ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަސް ޖެހުމެއް ނެތް: އިލެކްޝަންސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ދެމި ތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ...