• Categories
  • Archives

ހެންވޭރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްވީ އިރު 10 ތަނެއްގައި ރޯވި

މާލޭގެ ހެންވޭރުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ވީ އިރު 4 ގުދަނާއި 6 ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވިއެވެ.

ރޭ އިރާކޮޅު މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހަތަރު ގަޑިއިރު ފަހުން ކޮންޓްރޯލްވި ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ވަރަށް ގަދައަށް ދުމުގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ހެންވޭރުގައި ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ 7:30 ހާއިރު އެ މުއައްސަސާއަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ ހ. ތިލަފުށީ ގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްނުވެ އެ އަލިފާންގަނޑު ބޮޑވުމުގެ ސަބަބުން ހަ ގެއަކަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 4 ގުދަނަކާ އެކު 6 ގެއެއްގައި އަލިފާނު ރޯވެފައިވާ ކަމަސް އެމް އެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓުން ހަމަޖައްސައިދިނެވެ. އެގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި 300އެއްހާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮންފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި 49 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޝައުނާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ދުމުގެ އަސަރު ކޮށްގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި އައިޖީއެމްޗުގައި ދިޔައީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅުނު ސަރަހައްދަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ އިތުރުން ބައެއް ވަޒީރުންވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ވެސް މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މުލީއާގޭގައި ބޭއްވިއެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މިފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު މާލޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ހުރި ކެމިކަލް ފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ ދުރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދާނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް ވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖުލީހުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީއާއެކު ރައީސް ޔާމީން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް!

ފީފާ ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ އުފުލާލި ފުރަތަމަ ދިވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ފީފާ ...

ދިރާގު ފައިބާ ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ރައުޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތާއި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން، އެ ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ...

ކޯވިޑް-19 : ގޭގައި ކަރަންޓީންވުމަށް ތައްޔާރުވޭ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 ފެނި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ގޮތާއި، ބަލިޖެހޭ މީހުންނާއި، އެމީހުންނާއި ސީދާ ދިމާވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އެމިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 03 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ގެ ރައީސް ކަަމަށް ޝަރީފު

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައިސް ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ޝަރީފު ހޮވިއްޖެއެވެ. ޝަރީފު ...

ވަކި ފިކުރެއް ދިފާޢު ނުކުރުމަށް މާމިނގިލީ ކައުންސިލަށް އެރަށުގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި

އދ. މާމިނގިލީ ކައުންސިލުން ވަކި ފިކުރެއް ދިފާޢު ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ. ...